Underhållsspolning

Underhållsspolning

Om du är medlem i en bostadsrättsförening vet du att regelbundet underhåll är avgörande för att hålla ditt hem i gott skick. En viktig uppgift är att spola avloppet. Denna procedur håller ditt avloppssystem igång smidigt och hjälper till att förhindra tilltäppningar och andra problem.

Ett hems avloppssystem är ett av de viktigaste, och ofta mest använda, systemet i huset. Allt för ofta tar husägare sina avlopp för givet tills något går fel. Vid den tiden är det vanligtvis för sent och de står inför kostsamma reparationer.

Ett sätt att förhindra dyra reparationer och hålla ditt avloppssystem igång smidigt är att utföra underhållsspolning regelbundet. Underhållsspolning är en process med rinnande vatten med högt tryck genom alla avlopp i ditt hem för att rensa bort all ansamling eller skräp som kan ha samlats över tiden.

Kontakta oss

 

Underhållsspolning i flerbostadshus är en av Spoltec Södra ABs specialiteter. Vi har lång erfarenhet av denna typ av spolning och ställer dig som kund och dina önskemål i fokus.

Spoltec utför spolningen enligt Spoltecmetoden som i de flesta fall ger fem års garanti på vertikala stammars funktion samt två års garanti på stick till badrum och kök. Vi spolar samtliga åtkomliga stammar och stick. Tillhörande spillvattensystem i källare spolrensas ut till anslutningspunkt för kommunledningen. Spillsystem till tvättstuga, gemensamma lokaler, soprum etc spolas naturligtvis också.

Vi utför alltid arbetet utifrån dig som kund och dina önskemål – kontakta oss därför för en speciellt utformad offert som passsar just Er!

Läs mer
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.