Serviceavtal

Serviceavtal

Med ett serviceavtal hos Spoltec ser du till att inga obehagliga överraskningar dyker upp. Du får en fast kostnad och avtalet är helt anpassat efter just dina behov.

Serviceavtal

Vad innebär ett serviceavtal? 

Serviceavtal innebär att du tecknar ett avtal med Spoltec gällande spolning och hantering av akuta stopp för en fast kostnad per lägenhet och månad. Avtalslängden är normalt 5 år.

När behöver du ett serviceavtal?

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden. Är ditt avlopp i stort behov av underhållsspolning så både inleder och avslutar vi avtalsperioden med att göra en sådan, men är avloppssystemet i mycket gott skicka så tar vi hänsyn till det och priset blir då förstås lägre.

Mer information

Ett kvalitativt underhåll är avgörande för avloppssystemets livslängd. Spoltec har lång erfarenhet och stor kunskap om underhåll och renovering av alla förekommande avloppssystem. Med Spoltec som samarbetspartner får du tillgång till vår kompetens och specialiserad personal inom både avlopp och relining

Vi utvecklar serviceavtalet utifrån era önskemål samt fastighetens behov, med funktion och ekonomi i fokus.

I de flesta fall är det just spolning som avses när vi pratar om serviceavtal, men beroende på era förutsättningar kan vi skräddarsy serviceavtalet så att det täcker de behov just ni har.

Exempel på vad som kan ingå i ett serviceavtal:

 • Kundservice dygnet runt

  Ni når oss alltid, dygnet runt, 365 dagar om året.

 • Personlig handläggare av era ärenden

  Ni har med ett serviceavtal möjlighet att få en personlig kontakt hos Spoltec som är er förenings samtalspartner och rådgivare i alla avloppsrelaterade frågor. Er personlige handläggare kommer att vara väl insatt i just era förutsättningar och behov.

 • Statistik

  Vi kan avtala vilken statistik ni behöver och hur ofta ni vill ha den.

 • Rabatter

  Vi kan erbjuda fastställda rabattsatser på alla våra tjänster.

 • Projektledning

  Tillgång till projektledning för eventuell relining eller stambyten.

 • Datalagringsgaranti

  Vi kan möjliggöra för att all data lagras i minst sju år efter avslutat kontrakt.

 • Fasta priser

  Vi kan erbjuda fasta priser på underhållsspolningar, renovering av avloppssystem och andra erbjudanden inom de tjänster vi utför.

 • Underhållsplaner

  Vi kan upprätta underhållsplaner där vi går igenom vad som bör åtgärdas under en längre tidsperiod.

 • Garanterad inställelsetid

  Vi kan avtala en garanterad inställelsetid vid akuta situationer.

 • Egna önskemål

  Vi kan anpassa serviceavtalet efter era önskemål och behov samt inom ett eller flera områden. Ta gärna en diskussion med oss.

 • Regelbundna möten

  Spoltec vill hjälpa er att funktionssäkra ert avloppssystem. Alla avloppssystem har olika förutsättningar beroende på tex ålder, konstruktion och användning. Av den anledningen har vi inte ett standardiserat upplägg för våra möten – det är helt beroende på ert system och hur ni vill att det ska hanteras.

  Vi erbjuder regelbundna möten (månads-, kvartals- eller årsvis) där till exempel status och underhållsplaner inom nedanstående områden kan vara aktuella:

  • Avloppsystemet i sin helhet
  • Korrosion
  • Oljeavskiljare
  • Cisterner

  Notera att detta enbart är exempel, vi anpassar helt efter era behov.

Om ni byter styrelse i bostadsrättsföreningen

Vår erfarenhet säger oss att vid byte av styrelse i föreningar får den nya styrelsen nästan alltid problem med uppgifter om status för avlopp.
Frågor kring om det utförts någon relining eller annan renovering, när det senast underhållsspolades med mera,
dyker ofta upp. Det är då Spoltec kommer in i bilden! Vi loggar allt som sker i vårt ärendehanteringsprogram per lägenhetsnummer. I loggarna hittar vi alla de filmer som tagits i fastighetens avloppssystem.

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.