Relining i Varberg

Relining i Varberg

Snabb och väldokumenterad metod för ledningsrenovering.Relining är ett kostnadseffektivt alternativ till stambyte. När man utför en relining så gjuter man ett nytt rör i det gamla. Denna metod anses både vara kostnadseffektiv men även tidsbesparande eftersom rörens livslängd förlängs, utan att du behöver gräva upp dem.

Snabb fakta

  • Avlopps renovering med relining är ett alternativ till traditionellt stambyte som kan spara tid, pengar och krångel.
  • Kostnaden för relining av rör varierar beroende på längden på röret som fodras om
  • Relining är mindre störande än traditionella metoder eftersom det inte kräver att du schaktar ut din fastighet.
  • Relining ger mindre avfall än traditionella metoder och är mer kostnadseffektivt i längden.

Vad är relining av avloppsrör och varför bör du överväga det för ditt hem eller företag?

Relining av avloppsrör är ett alternativ till traditionell reparation eller stambyte. Det är en grävfri metod som kan spara tid, pengar och huvudvärk. Hur man bestämmer om avloppsrörsrelining är rätt för dig och fördelarna med avloppsrör relining kommer vi besvara nedan.

Kostnaden för relining av avloppsrör

Kostnaden för omfodring av avloppsrör varierar beroende på längden på de rör som fodras om. Det kan skilja sig mycket beroende på hur varje enskild situation ser ut, kontakta oss för kostnadsfri konsultation på just ert objekt.

Hur du bestämmer dig för om avloppsröret är rätt för dig

Hur bestämmer du om relining av avloppsrör är rätt för dig? Om du har en spricka i ditt avloppsrör kan det vara dags att överväga att fodra om de gamla rören. Sprickor kan tillåta trädrötter att invadera ditt avloppsrör vilket kan orsaka avloppsläckor och backuper.

Relining kan spara pengar på lång sikt genom att förhindra dessa läckor och backuper. De nya rören är tillverkat av ett material som är resistent mot korrosion och rotintrång, och det kommer vanligtvis att ha en livslängd på 50 år eller mer.

Fördelarna med relining av avloppsrör jämfört med traditionella metoder

Relining av avloppsrör är en process för att reparera rören utan att behöva gräva ut eller byta ut dem helt som i ett traditionellt stambyte. Denna grävfria metod har många fördelar inklusive att vara effektivare, mindre störande och mer kostnadseffektiv än traditionella metoder.

Relining är ett effektivare sätt att reparera rör jämfört med traditionella metoder.

Den första fördelen med relining av avloppsrör är att det är ett mer effektivt sätt att reparera de gamla röret jämfört med traditionella metoder. Med traditionella metoder är det ofta nödvändigt att gräva ut hela rörets längd för att kunna utföra reparationer.

Detta kan vara en tidskrävande process. Med relining av avloppsrör krävs dock endast ett fåtal åtkomstpunkter för att kunna utföra reparationer. Detta sparar tid och gör reparationsprocessen mer effektiv överlag.

Relining är ett mindre störande sätt att reparera rör jämfört med traditionella metoder.

Den andra fördelen med relining av avloppsrör är att det är ett mindre störande sätt att reparera rören jämfört med traditionella metoder såsom stambyte. Traditionella metoder innebär ofta att man gräver ut din trädgård eller uppfart för att komma åt det skadade röret.

Detta kan vara störande för dig och din familj såväl som för din egendom. Relining av avloppsrör kräver ingen schaktning vilket betyder att man kan bo kvar i fastigheten, så det finns ingen anledning att oroa sig för störningar!

Relining producerar mindre avfall än traditionella metoder.

Den tredje fördelen med relining av avloppsrör är att den producerar mindre avfall än traditionella metoder. Traditionella metoder innebär ofta att man gräver ut det skadade röret och ersätter det med ett nytt. Detta kan skapa mycket avfall (t.ex. jord, vatten, etc.). När man utför relining skapar ett nytt rör inuti det gamla rören.

Relining är ett mer kostnadseffektivt sätt att reparera rör jämfört med traditionella metoder.

Den fjärde fördelen med relining av avloppsrör är att det är ett mer kostnadseffektivt sätt att reparera rör jämfört med traditionella metoder. Det är vädligt kostsamt med stambyte då det krävs tunga maskiner och ett helt team av hantverkare. Relining av avloppsrör kräver ingen schaktning eller utbyte av gamla rören då man sprutar in härtsen inuti det gamla, så det är ett mer kostnadseffektivt reparationsalternativ!

 

Kontakta oss

Hur fungerar processen och vad kan du förvänta dig av den?

Steg 1.

Information

Spoltec informerar berörda parter om arbetet som kommer att ske och hur arbetet kommer att genomföras. Informationen berör tider, hållpunkter samt tillvägagångssätt. Vi förankrar med beställaren de informationsinsatser som krävs till de boende under arbetets gång. Och besvarar också frågor och funderingar inför arbetet.

Steg 2.

Inspektion och spolning

Med filmkamera görs en noggrann undersökning och inspektion över avloppssystemets alla delar. En kontrollplan sätts upp där alla former av avvikelser dokumenteras. Vi måste oftast börja arbetet med att spola ledningssträckningarna rena från gammalt segment innan ledningsnätet kan filmas.

Steg 3.

Rensning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i de lägenheter som berörs av arbetet. Noggranna rensningar genomförs med vatten och roterande rensverktyg via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat. Skyddspapper läggs ut på ytor där arbetet utförs och de boende behöver inte flytta ifrån sin lägenhet under arbetets gång.

Steg 4.

Nya rör med flexibla foder

Vi går in och bygger självbärande rör i de gamla ledningarna. Med hjälp av vrängning (tryckluftsteknik) monteras förtillverkade rör invändigt i de gamla ledningarna. Det nya röret sätts under tryck och härdas. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras det en skräddarsydd grenförstärkning med invändig monteringsteknik.

Steg 5.

Dokumentation

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Kvalitetskontrollen på de nya rören inspekteras genom att vi sänder ner en kamera. Med spårbarhet dokumenteras alla ledningar på film. Efter detta återstår endast att sanitetsporslin och vattenlås monteras tillbaka.

Steg 6.

Överlämning

Vi överlämnar dokumentationen till uppdragsgivaren. Materialet med filmad dokumentation för samtliga ledningar lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan till fastighetsägaren eller uppdragsgivaren i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och kan även vara till god hjälp vid eventuella framtida arbeten i rörsystemet.

Vilka är fördelarna med relining av avloppsrör?

Det finns många fördelar med relining av avloppsrör, inklusive följande:

– Minimalt invasiv – du behöver inte gräva ut din trädgård eller förstöra er tomt

– Billigare än traditionellt stambyte

– Snabbt och enkelt – processen kan ofta slutföras på bara en dag

– Hållbart – rören har lika lång livslängd som traditionella avloppsrör, ungefär 50 år.

– De boende kan bo kvar under tiden man utför relining

Vilka är nackdelarna med relining av avloppsrör?

Det finns några potentiella nackdelar förknippade med relining av avloppsrör, inklusive följande:

– Åtkomstproblem – för att slutföra relining-processen behöver arbetare tillgång till båda ändarna av ditt avloppsrör. Detta kanske inte är möjligt om ditt hus ligger i ett trångt utrymme eller om det är omfattande skador på rören.

– Rotintrång – även om relinade rör är mycket mer motståndskraftiga mot rotintrång än traditionella rör, kan rötter fortfarande orsaka problem med tiden.

– Kostnad – även om relining av avloppsrör är billigare än andra reparationsmetoder, är det fortfarande en betydande investering.

Kontakta oss     Akut hjälp

<p>Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.</p>

Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.

<p>Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.</p>

Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.

<p>Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.</p>

Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.

<p>Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.</p>

Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.

Här hittar ni oss

Vi är verksamma i flertalet orter, Malmö, Göteborg, Kalmar, Helsingborg, Halmstad, Karlskrona, Kristianstad, Varberg, Växjö, Borås och Jönköping.

Spoltec Södra AB är ett innovativt företag som etablerades 1991. Spoltec är ett av de första företagen i Sverige som kan utföra miljövänliga renoveringar helt utan Bisfenol och Epoxi. Spoltec arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Att renovera avlopp kan vara ett stort projekt med många svåra beslut. Spoltecs personal har kompetensen och kan vara rådgivande inför ert val av metod och utförande. Vi finns tillgängliga för frågor över telefon, på plats vid större renoveringsprojekt och upphandlingar. Vi hanterar dessutom försäkringskunder och dokumenterande filmning av tidigare utförda projekt.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.