Relining

Relining

Snabb och modern metod för renovering av vatten- och avloppsledningarRelining är ett kostnadseffektivt alternativ till stambyte. När man utför en relining så gjuter man ett nytt rör i det gamla istället för att byta ut hela avlopssröret. Denna metod anses både vara kostnadseffektiv men även tidsbesparande eftersom rörens livslängd förlängs, utan att du behöver gräva upp dem.

Vad är relining och varför ska ni använda det?

Om er fastighet har problem med sina avloppsrör eller tror att de behöver bytas ut, finns det flera olika metoder för att hantera era befintliga rör. Att utföra relining är i allra flesta fall det bästa alternativet för er BRF. Relining är en process där insidan av dina rör beläggs med ett nytt material, vilket kan bidra till att förhindra läckor och andra skador i rör och ledningar.

Detta material kan hjälpa till att förhindra läckor och andra skador, och det kan också vara ett mer prisvärt alternativ än ett traditionellt stambyte.

Med över 30 års erfarenhet i bagaget kommer vår kompetenta personal ge dina rör ett nytt liv med vår relining! Kontakta oss på Spoltec för konsultation och säkra felfria avlopp för framtiden.

Man vid skåpbil

Problem med rör och ledningar? Här är några anledningarna till relining

  • Det är ofta problem med stopp i avloppet
  • Ni har långsamma avlopp
  • Du märker att vatten samlas i din diskbänk eller ditt badkar
  • Din toalett rinner ofta över
  • Alternativ till stambyte
  • Öka värdet på fastigheten

Vad menas med relining?

Relining är en reparation av avloppsrör inifrån, utan att behöva gräva upp dem. Denna metod görs genom att man sätter in en ny liner i det befintliga röret, som sedan blåses upp så att den ska kunna anta rörets form. Innersidan lämnas sedan på plats och fungerar som ett nytt rör i det gamla röret.

Denna metod är mer modern och innebär att ni kan känna dig trygg i vetskapen om att era rör är som nya och inte kommer att behöva bytas ut inom en snar framtid.

Vilka är fördelarna med relining jämfört med traditionellt stambyte?

Det finns många fördelar med att göra relining på de befintliga rören istället för stambyte. För det första är mycket billigare än ett stambyte där man byter ut rören helt och hållet till nya rör.

Bo kvar under hela processen

För det andra kan processen slutföras på en bråkdel av tiden, vilket innebär att ni slipper störningar och i de flesta fall kan bo kvar under tiden. Slutligen kan relining bidra till att förbättrar flödet i ditt avloppssystem och förhindrar att blockeringar uppstår. Blir som nya rör helt enkelt.

Om ni funderar på att göra relining bör ni kontakta Spoltec redan idag. Vi kommer att kunna bedöma dina individuella behov och ge dig en skräddarsydd lösning.

Vänta inte tills det gamla röret är i förfall – agera nu och förläng ditt avloppssystems livslängd!

 

Kontakta oss

 

Steg 1.

Information

Spoltec informerar berörda parter om arbetet som kommer att ske och hur arbetet kommer att genomföras. Informationen berör tider, hållpunkter samt tillvägagångssätt. Vi förankrar med beställaren de informationsinsatser som krävs till de boende under arbetets gång. Och besvarar också frågor och funderingar inför arbetet.

Steg 2.

Inspektion och spolning

Med filmkamera görs en noggrann undersökning och inspektion över avloppssystemets alla delar. En kontrollplan sätts upp där alla former av avvikelser dokumenteras. Vi måste oftast börja arbetet med att spola ledningssträckningarna rena från gammalt segment innan ledningsnätet kan filmas.

Steg 3.

Rensning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i de lägenheter som berörs av arbetet. Noggranna rensningar genomförs med vatten och roterande rensverktyg via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat. Skyddspapper läggs ut på ytor där arbetet utförs och de boende behöver inte flytta ifrån sin lägenhet under arbetets gång.

Steg 4.

Nya rör med flexibla foder

Vi går in och bygger självbärande rör i de gamla ledningarna. Med hjälp av vrängning (tryckluftsteknik) monteras förtillverkade rör invändigt i de gamla ledningarna. Det nya röret sätts under tryck och härdas. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras det en skräddarsydd grenförstärkning med invändig monteringsteknik.

Steg 5.

Dokumentation

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Kvalitetskontrollen på de nya rören inspekteras genom att vi sänder ner en kamera. Med spårbarhet dokumenteras alla ledningar på film. Efter detta återstår endast att sanitetsporslin och vattenlås monteras tillbaka.

Steg 6.

Överlämning

Vi överlämnar dokumentationen till uppdragsgivaren. Materialet med filmad dokumentation för samtliga ledningar lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan till fastighetsägaren eller uppdragsgivaren i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och kan även vara till god hjälp vid eventuella framtida arbeten i rörsystemet.

Kan man alltid göra relining?

Tyvärr är inte alla rör en bra kandidat för relining. I vissa fall kan skadorna på röret vara för stora eller så finns det inte tillräckligt med utrymme på insidan för att sätta in linern. I dessa fall måste traditionella dyra metoder som grävning användas på de gamla rören.

Relining fungerar bäst på rör med en jämn och tillräckligt stabil form, och där skador är begränsade till ytan. Förutsatt att skadorna på de gamla rören är begränsade till ytan och röret har en jämn och stabil form, så är relining en kostnadseffektiv lösning för reperation av befintliga rör istället för att investera i nya rör till fastigheten.

Hur vet jag om det går att utföra relining?

Om du är osäker på om relining är rätt alternativ för dig kan du kontakta oss på Spoltec redan idag. Vi kommer att kunna bedöma dina behov och ge dig råd om olika metoder och det bästa tillvägagångssättet.

Ta inga risker med ditt avloppssystem – be om expertråd innan du fattar några beslut!

Rostigt rör

Rådgivning vid relining

Vi erbjuder dig som kund kostnadsfri rådgivning där vi besvarar era funderingar kring avloppsrenovering på fastigheten, vilka kostnader de olika alternativen är förenade med och vilken metod som är den bästa för just er.

Vi erbjuder bland annat en kostnadsberäkning utan förpliktelse så att du själv kan se hur konkurrenskraftiga våra priser är. Om du vill veta mer om relining eller någon av våra andra tjänster, som till exempel avloppsspolning, så tveka inte att ta kontakt. Vi hjälper alltid gärna till!

Hur länge håller relining?

Livslängden för ett behandlat rör beror på många faktorer, inklusive materialval, kvaliteten på reliningen och installationen, samt rörets ursprungliga tillstånd och belastning. Med hjälp av Spoltecs kompletta System – systemet för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50 år, så även i alla förgreningar.

Efter utförd relining är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla röret för att maximera dess livslängd. Med rätt underhåll kan man förvänta sig rör och ledningar med en livslängd för lång tid framåt.

Underhåll av rör efter relining

Underhåll av rören efter relining är en nödvändig process för bevara deras goda skick och hålla dem i full drift under en lång tid, efter utförd relining vill man se till att säkerställa systemets långsiktiga prestanda och förlänga livslängden.

Man ska regelbundet utföra kontroller av rör och avlopp för att hantera eventuella problem såsom läckor eller nya blockeringar i tid, innan det helt enkelt blir för stor skada.

Relining i Malmö, Skåne

Flexibla foder – strumpmetoden i gamla rören

Spoltecs foder är tillverkat av polyester som impregnerats med plastharts. Fodret tillverkas i olika längder och dimensioner med varierande godstjocklekar, allt efter kravspecifikation.

Vid installation med luft kan längder på närmare hundra meter renoveras i en installation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten i rören trots viss areaminskning till följd av fodrets godstjocklek.

Efter att strumpan är på plats tillsätts en extern energi, såsom vatten eller ånga, vid uthärdning kan man styra härdningstiden som man vill, från 2-3 timmar och uppåt.

Vidare blir slutresultatet av strumpan ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla anslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsförstärkningar i.

Foder är det seriösa sättet att infodra dina ​gamla avloppsledningar och är en viktig del när ni gör en relining.

Frågan du bör ställa dig som BrF- eller fastighetsägare är:

Vill du ta risken att ha en överfylld toalett eller ett blockerat avloppssystem? Om inte, ta kontakt med oss i dag så ger vi dig gärna ett kostnadsfritt prisförslag på relining, så ni slipper stambyte.

Vänta inte tills det är för sent – agera nu och skydda fastigheten från dyra skador!

 

Kontakta oss     Akut hjälp

 

<p>Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.</p>

Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.

<p>Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.</p>

Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.

<p>Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.</p>

Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.

<p>Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.</p>

Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.

Rådgivning

Vi erbjuder dig som kund kostnadsfri rådgivning där vi besvarar era funderingar kring val av metod, vilka kostnader de olika alternativen är förenade med och vilken metod som är den bästa för just er.

Här hittar ni oss

Vi är verksamma i flertalet orter, här är några utvalda i södra Sverige: Malmö, Kalmar och Göteborg samt flertalet orter däremellan.

Spoltec Södra AB är ett innovativt företag som etablerades 1991. Spoltec är ett av de första företagen i Sverige som kan utföra miljövänliga renoveringar helt utan Bisfenol och Epoxi. Spoltec arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Att renovera avlopp kan vara ett stort projekt med många svåra beslut. Spoltecs personal har kompetensen och kan vara rådgivande inför ert val av metod och utförande. Vi finns tillgängliga för frågor över telefon, på plats vid större renoveringsprojekt och upphandlingar. Vi hanterar dessutom försäkringskunder och dokumenterande filmning av tidigare utförda projekt.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.