Relining

Relining

Snabb och väldokumenterad metod för ledningsrenovering.Relining är ett kostnadseffektivt alternativ till stambyte. När man utför en relining så gjuter man ett nytt rör i det gamla. Denna metod anses både vara kostnadseffektiv men även tidsbesparande eftersom rörens livslängd förlängs, utan att du behöver gräva upp dem.

Vad är relining

Relining är en försvenskning av ett engelskt ord, och det uttalas “relajning”. 

Relining innebär att man gjuter ett nytt rör i det gamla. Detta är möjligt med hjälp av Spoltecs foder som används för att härda rören. Spoltecs foder är extremt tåligt och tillverkat av polyester som impregnerats med plastharts. Detta foder sätts sedan in, förstärker röret och bildar ett ytterligare rör i den skadade rörledningen. Relining är ett modernare alternativ till det traditionella bytet av rör och som man i första hand använder i rör som ligger ingjutna under hus och mark. Metoden anses både vara kostnadseffektiv och tidsbesparande eftersom rörens livslängd förlängs, utan att du behöver gräva upp dem.

Varför väljer man relining före ett traditionellt rör-/stambyte?

Många av de större rören, det vill säga stammarna, är ingjutna i fastighet och mark. Vid ett traditionellt stambyte måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de äldre rören. Ingripandet är omfattande och arbetet som ligger bakom detta är både tidskrävande och kostsamt.

Relining är både tidsbesparande och ett mer kostnadseffektivt alternativ. Du slipper nämligen att bila/blottlägga rören. Ytterligare fördelar med relining, bortsett från de lägre kostnaderna, är bland annat mindre materialåtgång och att risken för störningar minskas. Även påverkan på kök och badrum minskas. Med relining kan även användningen av Bisfenol eller Epoxi uteslutas, om detta önskas. 

Historiskt sett har omfattande ingrepp i kök och badrum varit vanliga för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Modernare lösningar och alternativ finns nu att tillgå.

Att arbeta med rörledningssystem är ett avancerat hantverk och att använda moderna metoder såsom relining, kan både vara säkrare och mer kostnadseffektivt. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat både fler alternativ och bättre förutsättningar för att leverera ett bra slutresultat. 

Frågan du som BrF eller fastighetsägare bör ställa dig är:

Har vi verkligen ett system som klarar de krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att behöva göra traditionella stambyten?

Svaret är utan vidare Ja, förutsatt att du anlitar en professionell installatör och använder dig av de material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet genom hela produktionen.

Med Spoltecs system består spårbarheten på det som utförs under hela projektets gång. 

 

Steg 1.

Information

Spoltec informerar berörda parter om arbetet som kommer att ske och hur arbetet kommer att genomföras. Informationen berör tider, hållpunkter samt tillvägagångssätt. Vi förankrar med beställaren de informationsinsatser som krävs till de boende under arbetets gång. Och besvarar också frågor och funderingar inför arbetet.

Steg 2.

Inspektion och spolning

Med filmkamera görs en noggrann undersökning och inspektion över avloppssystemets alla delar. En kontrollplan sätts upp där alla former av avvikelser dokumenteras. Vi måste oftast börja arbetet med att spola ledningssträckningarna rena från gammalt segment innan ledningsnätet kan filmas.

Steg 3.

Rensning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i de lägenheter som berörs av arbetet. Noggranna rensningar genomförs med vatten och roterande rensverktyg via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat. Skyddspapper läggs ut på ytor där arbetet utförs och de boende behöver inte flytta ifrån sin lägenhet under arbetets gång.

Steg 4.

Nya rör med flexibla foder

Vi går in och bygger självbärande rör i de gamla ledningarna. Med hjälp av vrängning (tryckluftsteknik) monteras förtillverkade rör invändigt i de gamla ledningarna. Det nya röret sätts under tryck och härdas. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras det en skräddarsydd grenförstärkning med invändig monteringsteknik.

Steg 5.

Dokumentation

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Kvalitetskontrollen på de nya rören inspekteras genom att vi sänder ner en kamera. Med spårbarhet dokumenteras alla ledningar på film. Efter detta återstår endast att sanitetsporslin och vattenlås monteras tillbaka.

Steg 6.

Överlämning

Vi överlämnar dokumentationen till uppdragsgivaren. Materialet med filmad dokumentation för samtliga ledningar lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan till fastighetsägaren eller uppdragsgivaren i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och kan även vara till god hjälp vid eventuella framtida arbeten i rörsystemet.

Flexibla foder - strumpmetoden

Spoltecs foder är tillverkat av polyester som impregnerats med plastharts. Fodret tillverkas i olika längder och dimensioner med varierande godstjocklekar, allt efter kravspecifikation. 

Vid installation med luft kan längder på närmare hundra meter renoveras i en installation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten trots viss areaminskning till följd av fodrets godstjocklek.

Efter att strumpan är på plats tillsätts en extern energi, såsom vatten eller ånga, vid uthärdning kan man styra härdningstiden som man vill, från 2-3 timmar och uppåt.

Vidare blir slutresultatet av strumpan ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla anslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsförstärkningar i.

Foder är det seriösa sättet att infodra dina ​gamla avloppsledningar och är en viktig del när du gör en relining.

​Rör och grendelar består av ett rörämne av 100% polyesterfiber med invändig PU-Coating. Fibern impregneras med högvärdig härdplast av olika sorter. Vi kan renovera utan Bisfenol och Epoxi. Rör och rördelar monteras i ohärdat tillstånd och självhärdar till bruksfärdig hårdhet. Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfasthet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret. Rör och rördelar är möjliga att ansluta till MA-systemet och normalt förekommande plaströrsystem. Som en extra trygghet erbjuder vi våra kunder hela 10-års garanti på våra arbeten.

Användningsområde

Infodring med luft är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt. Tekniken är snabb och kräver liten arbetsyta och minimal störning. Infodring sker vanligtvis helt utan annan byggåtgärd och lämpar sig väl för olika ledningstyper, till exempel spill- och dagvattenledningar.

Enkelt utförande

Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen via en brunn eller renslucka med hjälp av tryckluft. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera vinklar på upp till 90 grader. Fodret tar sig förbi såväl brunnar som riktnings- och dimensionsändringar.

Det krävs inte att båda ändar av ledningssträckningen har åtkomst till brunnar. När fodret väl är på plats härdas det. Då fodret har blivit genomhärdat är det formstabilt och slitstarkt med en slät yta. Före och efter installationen inspekteras ledningssträckan via en TV-monitor. Servisledningar registreras och öppnas efter renoveringen med en så kallad cutter som är ett robotverktyg som används till sticköppningar.

Lösplastmetoden

Lösplastmetoden går även under namnet sprutrelining. När vi spraylinar går vi in med en sprutreliningmaskin som har ett roterande munstycke, samt en kamera. Genom det roterande munstycket slungas det ut lösplast i ett jämt flöde samtidigt som teknikern sakta och metodiskt arbetar sig igenom röret med maskinen. Kameran hjälper reliningsteknikern att kontrollera så att lösplasten hamnar heltäckande på alla ytor i röret. Det är viktigt att teknikern har god kunskap och vana vid framförandet av maskinen. Flödet på lösplasten, hastigheten på det roterande munstycket och själva framförandet genom röret måste stämma för att plastlagret ska bli jämnt. I många fall krävs det en kombination av Liner och lösplast, denna kombination kallas för “Hybridtekniken”.

”Hybridtekniken” – en kombination av flera tekniker

Hybridtekniken börjar med att vi först går in med strumpan som du kan läsa om under “strumpmetoden”. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där dom ansluter. När detta är gjort sprutrelinas de mindre rören som är förlagda i golvet i badrum och kök. Vanligast är att man utför denna form av hybridteknik vid renovering med varierande storlekar av rör. Där man exempelvis i första hand sätter strumpor i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp.

Bisfenol- och Expoxifritt

Metoden är i princip densamma där vi istället använder plastharts som inte innehåller några miljöförstörande ämnen. Av den anledningen är metoden bättre för både naturen och för arbetsmiljön. Spoltec är dessutom ett av de första företagen i landet som kan utföra denna miljövänliga metod av relining.

Hållbarhet och kvalitet

Mångårig erfarenhet krävs för att utveckla ett system som inte bara lever i fas med sin tid, utan också kan uppvisa kvalitéer som modern forskning stödjer.

Med hjälp av Spoltecs kompletta System – systemet för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50 år, så även i alla förgreningar.

Med detta system – och genom att sätta grenrör – löser vi många problem, problem som nu tillhör det förgångna. Att sätta grenrör innebär överlägsna fördelar och borgar för en bibehållen kvalité över tid.

<p>Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.</p>

Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skicket är på rören.

<p>Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.</p>

Kan levereras utan Bisfenol-A eller helt utan Bisfenol om så önskas.

<p>Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.</p>

Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller andra problem.

<p>Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.</p>

Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbar som ett nytt PP-rör. Ytterligare en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.

Rådgivning

Vi erbjuder dig som kund kostnadsfri rådgivning där vi besvarar era funderingar kring val av metod, vilka kostnader de olika alternativen är förenade med och vilken metod som är den bästa för just er.

Spoltec Södra AB är ett innovativt företag som etablerades 1991. Spoltec är ett av de första företagen i Sverige som kan utföra miljövänliga renoveringar helt utan Bisfenol och Epoxi. Spoltec arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Vi är verksamma i södra Sverige med huvudkontor i Eslöv. Att renovera avlopp kan vara ett stort projekt med många svåra beslut. Spoltecs personal har kompetensen och kan vara rådgivande inför ert val av metod och utförande. Vi finns tillgängliga för frågor över telefon, på plats vid större renoveringsprojekt och upphandlingar. Vi hanterar dessutom försäkringskunder och dokumenterande filmning av tidigare utförda projekt.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.