Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare är en anläggning vars syfte är att separera övriga vätskor från avloppsvattnet och därefter leda vattnet vidare till ett reningsverk eller ett kommunalt avlopp.

Oljeavskiljare

Vad är en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en speciell typ av reningsanläggning som i form av en behållare kan kopplas till avloppet. Behållaren är oftast placerad under marken. Oljeavskiljarens syfte är att separera övriga vätskor från vattnet och därefter leda vattnet vidare till ett lokalt reningsverk eller vidare till ett kommunalt avlopp eller reningsverk. Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Vid provtagningar har skadliga halter av olja och metall påvisats i vattnet vid parkeringar.

Syftet är att oljeavskiljare ska helt enkelt att förhindra att olja, fett eller andra vätskor ska läcka ut i avloppssystemet eller i vattendrag.

När krävs en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med annan densitet än vatten. Det kan gälla anslutningar till spillvatten från exempelvis bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, industrier, garage, parkeringsplatser, trafikplatser, broar eller lantbruk. 

Oljeavskiljare ska tömmas minst en gång per år?

Du som bedriver verksamheter där det krävs en oljeavskiljare innehar ansvaret för att avskiljaren regelbundet töms och kontrolleras. Oljeavskiljaren ska kontrolleras och tömmas regelbundet, hur ofta kan variera beroende på användning. Vår rekomnendation är att tömning ska ske min en gång per år.

Tar man inte hand om olja och slam i oljeavskiljaren finns det risk för att vatten kan passera opåverkat genom den. För att se till att avskiljaren fungerar korrekt, bör vatten alltid fyllas på efter tömning.

Reglerna för oljeavskiljare har förändrats genom åren. Om du har en oljeavskiljare som installerats före 2013, då finns det risk för att oljeavskiljaren ska bytas ut med anledning av regeländringar.

Om du är osäker på vad som gäller för dig och din verksamhet, kontakta gärna oss för rådgivning.

Mer om oljeavskiljare klass 1-2-3

Det finns olika klasser för oljeavskiljare; klass 1-3, där klass 1 har den högsta reningsgraden. Det innebär att kraven på en Klass 1-avskiljare innehar flera funktioner. Några exempel på funktioner är självstängande utloppsventil, larm och koalesator. 

Oljeavskiljare som Spoltec levererar är tillverkade av högsta kvalitet och är anpassade för såväl små utrymmen som större och mer komplicerade anläggningar eller parkeringar. 

Vårt produktsortiment innehåller ett stort spann av storlekar och levereras helt kompletta, där montering, driftsättning och underhållsplaner av oljeavskiljaren är inkluderat. Oljeavskiljarna finns med integrerat eller separat slamfång, i klasserna 1 eller 2. Alla avskiljare som levereras från Spoltec innehåller allt som behövs för ett komplett godkänt system, bland annat koalescensfilter och automatisk avstängningsflottör. Spoltec jobbar med flera av marknadens modeller. 

Dagens modeller är dessutom enkla att rengöra. Idag finns även modeller med en vaxliknande yta på insidan som gör tömning och rengöring mycket enklare. Dess låga vikt och kompletta utförande underlättar både vid transport och installation. Tveka inte att höra av dig till Spoltec om ni har funderingar eller behöver hjälp med oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpstationer, bakvattenskydd, linjeavvattning, flödesreglering, fördröjningsmagasiner. Vi kan bistå er hela vägen från projektering till en fullgod anläggning.

Här kan ni läsa mer om när man behöver en fettavskiljare!

Hur kan Spoltec hjälpa oss med oljeavskiljare? 

Spoltec besiktigar, renoverar, installerar och byter ut oljeavskiljare, vi finns i MalmöKalmar och Göteborg samt flertalet orter däremellan.

Reglerna är många kring hur avskiljaren ska installeras och användas. Ur miljösynpunkt är det viktigt att vara noga med hur tömning och renspolning av oljeavskiljare görs och därmed också vem som får förtroendet att genomföra detta när det väl är dags. 

Vid frågor om oljeavskiljare bör du kontakta oss eller Miljöförvaltningen i din kommun. Malmö är en av de kommuner med hårdast krav, du kan läsa mer om dem här: https://malmo.se/For-foretag-och-verksamheter/Miljo–och-halsoskydd/Oljeavskiljare.html

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.