Högtrycksspolning med spolbil

Högtrycksspolning med spolbil

Om du vill hålla dina avlopp igång smidigt är det en bra idé att spola ur dem minst vart tredje år med högtrycksspolning.Metoden använder högtrycksvatten för att rengöra avloppen och tar bort eventuella ansamlingar eller skräp som kan ha samlats. Denna snabba och enkla process kan hjälpa till att förhindra dyra reparationer i framtiden, och det är också ett bra sätt att hålla ditt hem rent & fräscht! Detta ska ej förväxlas med uppgiften en slamsugning fyller.

Loading...

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.