Bakgrund till Spoltecmetoden

Bakgrund till Spoltecmetoden

Under 2013 gick BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) ut med en studie för att studera sätt att täta läckor i ventilationen för flerbostadshus. Linervent hade då redan förfrågningar från kommunala bolag om huruvida det vore möjligt att utveckla en produkt för relining av just ventilation. Som svar på detta så startades det hela i 2014. Metoden är idag Varumärkesskyddad, Typgodkänd och beviljad Europapatent.

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.