Avloppsspolning

Avloppsspolning

Med en avloppsspolning rengörs rören med vatten under högtryck. Detta är något man kan göra när man får ett akut stopp eller för att underhålla rören.

Vad är en avloppsspolning?

Avloppsspolning eller rörspolning innebär att avloppsrören rengörs genom att rörens insida spolas. När vi spolar rören rena använder vi långa slangar med vatten under högtryck. I våra spolbilar medförs oftast vårt egna vatten, men vid mer omfattande uppdrag kan det underlätta om vi även har tillgång till vatten i fastigheten. I spolbilarna finns både kall- och varmvatten och kan anpassas efter det arbete som vi genomför i rörledningarna. På slangens främre del sitter ett munstycke, även det anpassar vi inför det problem vi står inför att lösa. Munstycken sprider vatten på olika sätt och därför kan dessa med fördel anpassas och bytas ut för olika typer av spolningar i avlopp.

När är det läge för en avloppsspolning?

Stopp i avlopp är något som kan orsaka stora skador och det är viktigt att åtgärder sätts in i tid. Akuta stopp kan undvikas och förebyggas genom kontinuerlig underhållsspolning. Spoltec erbjuder lösningar för akuta stopp men även förebyggande lösningar såsom exempelvis underhållsspolning. 

Akuta stopp

När olyckan är framme, finns Spoltec där för dig. När akuta stopp i avloppssystem uppstår är det viktigt att åtgärder sätts in i tid då dessa kan orsaka ökat vattentryck vilket kan leda till sprickor i rör eller överfulla toaletter, dusch och handfat med direkta vattenskador som följd. Ju snabbare ni kontaktar Spoltec desto lindrigare blir de potentiella skadorna till följd av stopp i avloppet.

Ibland råkar man ut för akuta stopp i avloppssystemet. Det finns många olika förklaringar till varför ett akut stopp uppstår, några av de vanligaste är:

  • Bristande underhåll

Bristande underhåll leder till att avlopp och rörledningar kan komma att täppas igen. Det är viktigt att snarast åtgärda problemet med ett igentäppt avlopp eftersom att det annars kan leda till omfattande vattenskador med höga kostnader som följd.

  • Främmande föremål

Normalt i dagens avlopp är det som passerar kroppen samt givetvis toalettpapper eftersom pappret snabbt löses upp i vatten och normalt inte leder till några problem i avloppsrören. Främmande föremål som inte tillhör ett avlopp kan täppa till rörledningen.

  • Felkonstruktion

Om ett avloppssystem är felkonstruerat kan det leda till akuta problem med trycknivån i rören, men också till allvarliga föroreningar i vattnet.

Underhållsspolning

Att göra en underhållsspolning eller en avloppsrengöring innebär att man genomför en spolning i förebyggande syfte, för att minska risken för akuta stopp. Genom en underhållsspolning rengörs och rensas rören, så att vattnet kan röra sig fritt i hela avloppssystemet. Genom en underhållsspolning kan man dessutom förlänga livslängden på avloppsrören. När vi spolar rören rena använder vi långa slangar med vatten under högtryck. Det höga trycket kommer att rensa rören från främmande föremål, smuts och ansamlingar i avloppssystemet och säkerställer därmed att vattnet kan rinna fritt. Genom förebyggande åtgärder kan akuta stopp kan undvikas vilket sparar både tid och pengar.

Mer information

Mer om akuta stopp

Det är viktigt att tänka på vad det är du häller ut eller spolar ner i dina rör. För att ta ett exempel så spolas varje år en stor mängd matfett ner i våra rör.
Matfett som efter stekning stelnar i rören och kan täppa till rören över tid. Även i toaletten får man tänka på vad man spolar ner,
en vägledning är att bara spola ner toalettpapper och det som kommer från kroppen.

Det är akuta stopp som oftast orsakar mest bekymmer, eftersom sådana problem dyker upp oplanerat.
Nedan kan du se hur dessa problem kan undvikas genom bland annat
ökad kunskap och god planering.

  • Bristande underhåll. Avloppssystem behöver kontinuerligt underhållas. Hur ofta och i vilken omfattning varierar. Faktorer som påverkar är exempelvis ledningens ålder, material, fall och förstås hur ofta de används. Med åren växer beläggningar såsom fett, urinsten, kalksten och rost. Därmed ökar även risken att ledningen täpps igen och blockeras.

  • Främmande föremål. Det händer att det spolas ner saker i avlopp som inte hör hemma där. Det kan ske av misstag och ibland av okunskap. Vanliga främmande föremål är kattsand, våtservetter, tamponger och olika typer av hygienföremål som används i och omkring toaletten.

  • Felkonstruktion. Det är viktigt att rör är korrekt dimensionerade när ett avloppssystem byggs. Då gäller att vinklar är rätt och att fallet, eller med andra ord rörets lutning är rätt så att avloppsvattnet kan rinna åt rätt håll och i rätt hastighet. Vid brister i ett eller flera områden i konstruktionen kan det öka risken för akuta stopp.

Mer om underhållsspolning

För att minska risken för driftstörningar i ditt avlopp, för att maximera rörens livslängd och för att motverka dåliga lukter, sakta avrinnande vatten samt kluckande- och gurglande ljud rekommenderas att kontinuerligt underhållsspola rören. En underhållsspolning bör göras minst var 5:e år. Spolningen testar rörens funktioner och motverkar att de fylls/täpps igen av smuts, rost och beläggningar. Görs detta regelbundet så undviker man stamstopp som i värsta fall kan leda till översvämningar.

Spoltec är specialiserade på och jobbar målinriktat med underhållsspolning i flerbostadshus. Med lång erfarenhet i denna typ av spolning kan vi ställa kunden och kundens önskemål i fokus. Vi utför spolningen enligt vår egna metod; “Spoltecmetoden”. Med Spoltecmetoden ingår i de flesta fall fem års garanti på funktionen i vertikala stammar samt två års garanti på skick till badrum och kök. 

Spoltecmetoden innebär att tillhörande spillvattensystem i källare spolrensas ut till anslutningspunkten för kommunledningen. Även spillsystemet till tvättstuga, gemensamma lokaler, soprum med mera, spolas naturligtvis också.

Övriga tjänster

Ibland kan vi upptäcka problem som inte tidigare påträffats i ledningar vi arbetar i. Vissa av dessa problem kan vi efter en diskussion med kunden åtgärda på plats utan att behöva planera in ett återbesök. Exempel på åtgärder:

  • Fräsning

Upptäcker vi beläggningar på insidan av rören som behöver tas bort så gör vi det genom fräsning.

  • Rotskärning

Om det har vuxit in rötter via en skarv eller ett hål i röret så kan vi ta bort dessa. Denna åtgärd löser då det mest akuta problemet, men för en permanent lösning behövs exempelvis en relining vid det utsatta området genomföras.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.