Ojleavskiljare Borås

Ojleavskiljare Borås

En oljeavskiljare är en anläggning vars syfte är att separera övriga vätskor från avloppsvattnet och därefter leda vattnet vidare till ett reningsverk eller ett kommunalt avlopp.

Besiktning och renovering av oljeavskiljare i Borås samt tankar och bassänger

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten. Det kan gälla anslutning till spillvatten från t.ex. bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, garage, P-platser, lantbruk m.m.
Efter oljeavskiljaren leds vattnet vidare till ett reningsverk på plats eller till ett kommunalt reningsverk. Vi har alla ett ansvar att se till att spillvattnet inte orsakar miljöföroreningar.
Det finns många regler kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas. För att värna om miljön ska ni vara noga med vem som får förtroendet att tömma och renspola oljeavskiljaren när detta är dags. Oljeavskiljare Borås

Varför välja spoltec för oljeavskiljare i Borås?

Spoltec har flera års erfarenhet av renovering och besiktning av oljeavskiljare i Borås.

Oljeavskiljare

Vad är en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en speciell typ av reningsanläggning som i form av en behållare kan kopplas till avloppet. Behållaren är oftast placerad under marken. Oljeavskiljarens syfte är att separera övriga vätskor från vattnet och därefter leda vattnet vidare till ett lokalt reningsverk eller vidare till ett kommunalt avlopp eller reningsverk. Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet. Vid provtagningar har skadliga halter av olja och metall påvisats i vattnet vid parkeringar.

Syftet med en oljeavskiljare är helt enkelt att förhindra att olja, fett eller andra vätskor ska läcka ut i avloppssystemet eller i vattendrag.

När behövs en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med annan densitet än vatten. Det kan gälla anslutningar till spillvatten från exempelvis bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, industrier, garage, parkeringsplatser, trafikplatser, broar eller lantbruk. 

Du som bedriver verksamheter där det krävs en oljeavskiljare innehar ansvaret för att avskiljaren regelbundet töms och kontrolleras.

Reglerna för oljeavskiljare har förändrats genom åren. Du som innehar en oljeavskiljare som installerats före år 2013, kan behöva byta ut den med anledning av dessa regeländringar. 

Om du är osäker på vad som gäller för dig och din verksamhet, kontakta gärna oss för rådgivning.

Mer information

Det finns olika klasser för oljeavskiljare; klass 1-3, där klass 1 har den högsta reningsgraden. Det innebär att kraven på en Klass 1-avskiljare innehar flera funktioner. Några exempel på funktioner är självstängande utloppsventil, larm och koalesator. 

Oljeavskiljare som Spoltec levererar är tillverkade av högsta kvalitet och är anpassade för såväl små utrymmen som större och mer komplicerade anläggningar eller parkeringar. 

Vårt produktsortiment innehåller ett stort spann av storlekar och levereras helt kompletta, där montering, driftsättning och underhållsplaner är inkluderat. Oljeavskiljarna finns med integrerat eller separat slamfång, i klasserna 1 eller 2. Alla avskiljare som levereras från Spoltec innehåller allt som behövs för ett komplett godkänt system, såsom koalescensfilter och automatisk avstängningsflottör. Spoltec jobbar med flera av marknadens modeller. 

Dagens modeller är dessutom enkla att rengöra. Idag finns även modeller med en vaxliknande yta på insidan som gör tömning och rengöring mycket enklare. Dess låga vikt och kompletta utförande underlättar både vid transport och installation. Tveka inte att höra av dig till Spoltec om ni har funderingar eller behöver hjälp med oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpstationer, bakvattenskydd, linjeavvattning, flödesreglering, fördröjningsmagasiner. Vi kan bistå er hela vägen från projektering till en fullgod anläggning.

Hur kan Spoltec hjälpa oss med oljeavskiljare? 

Spoltec besiktigar, renoverar, installerar och byter ut oljeavskiljare, vi finns i MalmöGöteborgKalmarHelsingborgHalmstadKarlskronaKristianstad, VarbergVäxjöBorås och Jönköping.

Reglerna är många kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas. Ur miljösynpunkt är det viktigt att vara noga med hur tömning och renspolning av oljeavskiljare görs och därmed också vem som får förtroendet att genomföra detta när det väl är dags. 

Vid frågor om oljeavskiljare bör du kontakta oss eller Miljöförvaltningen i din kommun. Malmö är en av de kommuner med hårdast krav, du kan läsa mer om dem här: https://malmo.se/For-foretag-och-verksamheter/Miljo–och-halsoskydd/Oljeavskiljare.html

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.