Undvik stopp i avloppet

Undvik stopp i avloppet

Ditt hems VVS-system är avgörande för din livskvalitet.Det ger dig rent vatten för att dricka, laga mat och bada. Det tar också bort ditt avloppsvatten. Eftersom ditt avloppssystem är så viktigt är det avgörande att du tar hand om det och håller det i gott skick.

Men vad är rörinspektion egentligen?

Rörinspektioner är processen för att ta reda på skicket på dina rör, leta efter eventuella skador eller tecken på slitage. Rörinspektion kan göras invändigt eller utvändigt.

Extern rörinspektion innebär att man tittar på rören utifrån, oftast med kamera. Intern rörinspektion innebär att man sätter en kamera inuti rören för att få en närmare titt.

Extern rörinspektion

Extern rörinspektion används vanligtvis som ett första steg i rörinspektionsprocessen. Denna typ av inspektion kan göras snabbt och enkelt och kan ge dig en god uppfattning om det övergripande skicket på dina rör.

Om extern rörinspektion avslöjar några skador på dina rör, kommer invändig rörinspektion att vara nödvändig för att bedöma skadans omfattning och avgöra vad som behöver göras för att åtgärda den.

Intern rörinspektion

Intern rörinspektion är en mer invasiv typ av metod. För att inspektera invändigt måste ett litet hål borras i röret så att en kamera kan sättas in.

Invändig rörinspektion ger dig en närmare titt på skicket på dina rör och kan ta reda på fel och områden med sprickor som behöver repareras eller bytas ut.

Några av fördelarna med rörinspektion inkluderar:

– Detektering av korrosion, läckor, stopp och andra skador

– Identifiering av blockeringar och andra hinder

– Bedömning av rörbeklädnadens tillstånd

– Fastställande av bästa tillvägagångssätt för reparation eller utbyte

Sammantaget är rörinspektion en kritisk del av underhållet av ett hems avlopp. Genom att fånga upp problem tidigt kan det spara husägaren tid och pengar på lång sikt.

Kontakta oss

Rörinspektion med kamera

När är det läge för rörinspektion på rören?

Det finns några saker som du kan hålla utkik efter som kan tyda på att det är dags för en inspektion.

Ger dig en övergripande blick

Om rören är gamla och i dåligt skick är det även vanligtvis ett tecken på att andra delar av huset – som elsystemet eller taket – också är i dåligt skick och kommer att behöva bytas ut snart.

Rostigt rör

Undvik dyra reparationer

Om du köper ett hus utan att få en rörinspektion och det visar sig att det är läckage i avloppet, då måste du betala för att få dem reparerade eller utbytta — och det kan kosta tusentals kronor. Vi rekommenderar relining då de gör rören som nya.

Men om du får en rörbesiktning innan du köper huset kan du förhandla med säljaren för att få dem att åtgärda problemen innan du köper fastigheten.

Sov tryggt om nätterna

Ingen vill flytta in i ett nytt hem bara för att få reda på att det är stora problem med det. En rörinspektion kan hjälpa dig att försäkra dig om att du köper en sund investering.

Vattenskador eller läckage

Om du märker några vattenskador i dina väggar eller tak kan detta vara ett tecken på ett VVS-problem som kan kräva undersökning i form av att man filmar ert avloppssystem.

Långsamma avlopp

Ett annat tecken är om dina avlopp dräneras långsammare än vanligt. Detta kan tyda på att det är eller börjar bli stopp i avloppet.

 

Kontakta oss

Fyra kategorier av TV-inspektion i fastigheter:

Felsökning

Vid återkommande driftstörningar sker en filmning. Målet med filmningen är att skyndsamt hitta orsaken till driftstörningen och på ett effektivare sätt omedelbart åtgärda problemen.

Inför en filmning ska inte ledningssystemet högtrycksspolas.

Besiktning av funktion

Filmning inuti rörledningar ger en inblick i hur väl systemet fungerar, t.ex. genom att kartlägga områden där det har uppstått ansamling och sedimentering. Den här typen av undersökningar begärs när ägare av rörledningar vill veta mer om systemets nuvarande tillstånd.

Inför en filmning ska inte era ledningar högtrycksspolas.

Avlopps filmning

Besiktning av kondition

Filmning används för att få en bild av rörledningens skick före, under och efter reparationer eller restaureringar.Kraven vid besiktning är högre än vid en felsökning.

Kameran måste alltid ha färgbild och om möjligt en funktionalitet som gör huvudet vridbart, detta för att ledningen ska kunna inspekteras på bästa möjliga vis. Ledningssystemet högtrycksspolas inför filmningen. Vid behov ska även mekanisk rengöring genomföras.

Slutbesiktning

I syfte att observera eventuella rörskador och produktionsfel genomförs filmning av nylagda avloppsledningar och renoverade rörledningar. Detta utgör även en kontroll av att ledningen är ren från byggrester och liknande.

Ledningssystemet ska spolas inför filmning. Besiktningsfilmningen ska inte utföras av samma entreprenör som utför nyläggning eller renoveringar av ledningen.

Kontakta oss

Du hittar mer information om T25 på STVFs webbplats:

www.stvf.se/T25

Standarden P93 är framtagen av Svenskt Vatten

P93 reglerar på vilket sätt en filmning ska utföras när rörledningarna finns i mark och bortom en fastighet. Branschorganisationen för landets VA-organisationer, (www.svensktvatten.se). Inom kort kommer P93 att ersättas av en ny standard, P122.

 

På Svenskt Vattens webbplats kan du läsa mer om P93: www.svensktvatten.se/P93

Vi hjälper er

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.