Stambyte: vad du behöver veta och varför relining är ett bättre alternativ

Stambyte: vad du behöver veta och varför relining är ett bättre alternativ

Om du är hyresgäst i en bostadsrätt är ditt hem byggt med stamledningar.Som allt annat i fastigheten har dem en begränsad livslängd. Byten av stammar kan vara en överväldigande uppgift. Det är inte bara ett stort arbete att göra, utan det är också viktigt att få det korrekt utfört. Om ditt bostadsrättsförening funderar på att göra förändringen, här nedan är vad du behöver veta. Relining erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella stambyten, inklusive ökad livslängd och motståndskraft mot korrosion. Läs vidare för mer information.

Snabb fakta

Traditionellt stambyte

 • Kan medföra strukturella skador på ditt hem
 • Stambyte kan störa företag och boende i området under en längre tid.
 • Installationsprocessen är störande och kan orsaka skador på egendom.
 • Traditionellt stambyte är en kostsam och tidskrävande process.

Relining

 • Att relina en fastighet kan lägga till flera år på rören och stammarna.
 • Förhindrar kostsamma reparationer i framtiden
 • Relining är en snabb och enkel process
 • Håll dina hyresgäster nöjda och trygga med en snabb, pålitlig fix
 • Icke-invasiv, stör ej era dagliga rutiner
 • Förhindrar vattenläckor
 • Förhindrar infiltration av skadedjur
Rör

Byte av stammar: Vad du behöver veta

Om du bor i en bostadsrättsförening är det viktigt att vara medveten om hur fastigheten fungerar – inklusive när det är dags att utföra ett stambyte. En av de vanligaste – och viktigaste – underhållsuppgifterna som behöver utföras regelbundet traditionellt stambyte eller partiellt stambyte av gamla stammar. I det här blogginlägget ska vi titta närmare på vad stambyte är och varför det är så viktigt för den fortsatta driften av fastigheten.

Vad är ett stambyte?

En stamledning är huvudledningen som leder vatten från gatan till er fastighet. För att säkerställa att fastigheten har en konstant tillförsel av vatten är det viktigt att rör och ledningar är i gott skick. Med tiden kan dock trädrötter växa in i röret och orsaka skador. När detta händer måste alla rör och stammar bytas ut om det spridit sig vidare.

Varför är det viktigt att göra stambyte?

Även om det kan verka som en skrämmande och dyr uppgift, är det viktigt med stambyte för att fastigheten ska kunna fortsätta att fungera. Trasiga eller skadade gamla stammar kan orsaka alla möjliga problem, inklusive vattenbrist och översvämningar. I extrema fall kan det till och med leda till egendomsskador.

Genom att utföra traditionellt stambyte regelbundet (intervall på 30-60 år) kan du undvika dessa potentiella problem och hålla din fastighet igång smidigt.

Rostigt rör

Hur ofta ska jag byta ut fastighetens rör och stammar?

Hur ofta du behöver byta ut din stamledning beror på ett antal faktorer, inklusive rörets ålder och skick. I allmänhet är det dock en bra idé att låta en kvalificerad rörmokare inspektera din stamledning vart femte år eller så. Om några problem upptäcks kan de åtgärdas innan de har en chans att orsaka allvarlig skada.

Att regelbundet utföra underhållsspolning i fastigheten är avgörande för att allt ska fungera smidigt. Genom att ha din stamledning inspekterad regelbundet kan du undvika potentiell vattenbrist, översvämningar och egendomsskador på vägen. Skulle sådana problem upptäckas så erbjuder Spoltec relining av dina rör och ledningar.

Vad är stamledningen och varför kan den behöva bytas ut?

Stambyte är bytet av huvudledningen av rör och stammar i en fastighet som levererar vatten i ett hem eller företag. Med tiden kan den bli korroderad eller skadad, vilket kan leda till läckor och andra problem. Om stamledningen ersättas är det ett stort projekt som kräver en professionell firmas tjänster.

Det första steget är att identifiera platsen för skadan och sedan gräva ut området runt ledningen. När den gamla ledningen har tagits bort kan den nya ledningen installeras och anslutas till vattnet igen. För kompletta stambyten i en fastighet så krävs mer arbete och det tar lång tid att färdigställa.

Hela processen kan ta flera veckor till månader att genomföras och det är viktigt att en kvalificerad rörmokare gör jobbet för att undvika ytterligare skador på fastigheten.

Hur kan du veta om din stamledning behöver bytas ut eller fodras om?

Stammarna som går genom ditt hem är avgörande för att trivseln och funktionen av fastigheten ska vara optimal. Med tiden kan dock dessa rör bli korroderade, tilltäppta eller trasiga, och då kan ett stambyte vara på sin plats eller en smidigare lösning, relining av dem. Det finns några tecken som indikerar att det är dags för denna typ av reparationsarbete, inklusive:

 • Ditt hem är mer än 60 år gammalt. Den genomsnittliga livslängden för avloppsrör är cirka 30-60 år, så om ditt hem är äldre än så här, är det troligt att stammarna behöver bytas ut någongång snart.
 • Du har ofta stopp i avloppet. Om du hela tiden måste ta bort stopp från dina avlopp är det ett tecken på att rören håller på att bli begränsade. Detta kan så småningom leda till en fullständig blockering.
 • Vattentrycket i ditt hem är lågt. En minskning av vattentrycket är en annan indikation på att dina rör börjar gå sönder. Detta kan orsakas av korrosion eller mineraluppbyggnad inuti rören.
 • Det är vattenskador i ditt hem. Vattenskador på väggar, golv eller tak är ofta ett tecken på läckande rör. Om du märker något av dessa tecken är det viktigt att ringa en rörmokare för en inspektion. De kan avgöra om ni behöver renovera rören och stammarna eller relinas om.
BRF grönyta

Om din BRF funderar på att göra stambyte, vad bör du veta innan?

Om du bor i en bostadsrättsförening kanske ni funderar på ett stambyte. Detta är ett stort projekt som kräver noggrann planering och utförande. Här är några saker du bör veta i förväg:

För det första är stamledningen huvudledningen som leder vatten till alla enheter i fastigheten. Att byta ut den/dem är ett stort åtagande som kräver avstängning av vattentillförseln till hela fastigheten. Se till att kommunicera med alla berörda i förväg så att ni har ett godkännande innan projektstart.

För det andra måste du anlita en kvalificerad entreprenör för att utföra arbetet. Se till att få flera bud och referenser innan du fattar ett beslut. Entreprenören behöver komma åt alla enheter i fastigheten, så det är viktigt att se till att de är ansedda och pålitliga.

För det tredje är stambyte en stor ekonomisk investering. Se till att ha en realistisk budget på plats innan du startar projektet. Det kan också finnas särskilda bedömningar som krävs av föreningen.

För det fjärde kommer detta projekt bland annat orsaka störningar för de boende. Det kan förekomma buller, damm och skräp under konstruktionen. Vattenförsörjningen kommer också att vara avstängd under en längre tid.

Stambyte är ett stort projekt, men det kan vara mycket fördelaktigt för din BRF. Se till att göra er research och planera i förväg så att processen går smidigt i samband med bytet av rör och stammar.

Nedgrävd rörslinga

Hur fungerar processen och hur går ett stambyte till?

Först måste du hitta ett företag som specialiserar sig på traditionellt stambyte. När du har hittat ett företag som du kan lita på skickar de en rörmokare till ditt hem för att bedöma situationen och ge dig en uppskattning. Om du bestämmer dig för att fortsätta med stambytet är nästa steg att schemalägga en tid för arbetet som ska göras.

På dagen för stambytet skickar företaget ett team av arbetare till ditt hem. De kommer först att stänga av vattentillförseln till ditt hem och tömma allt återstående vatten från rören och stammarna system.

Därefter tar dem bort alla armaturer som är i vägen, såsom handfat, toaletter och duschar. När alla fixturer har tagits bort påbörjar de arbetet med att gräva ut de gamla rören och stammarna.

Efter att den gamla stammen har tagits bort, kan den nya stammen att installeras på sin plats. Rörmokarna kommer sedan att testa det nya systemet för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Slutligen installeras alla fixturer om som togs bort och vattnet slås på. När allt har testats och fungerar som det ska har du ett helt nytt system som ska hålla i årtionden!

Hur mycket kostar det att få den här typen av arbete slutfört?

Stambyte är generellt sett en väldigt stor och dyr investering att göra för en fastighet. Om skadorna är omfattande och rör och stammar måste bytas helt ut kan kostnaden bli ganska hög.

Men om skadan är relativt liten och endast ett fåtal rör behöver ses över blir kostnaden mycket lägre. Därför är det viktigt att få en uppskattning från en kvalificerad entreprenör innan man går vidare med denna typ av reparation.

Hur långtid tar stambyte per lägenhet?

Det tar väldigt långtid att per lägenhet med ett stambyte. Generellt sett går ett stambyte på allt från 6 veckor upp till 10 veckor. Undantag finns givetvis.

Det finns givetvis en hel del faktorer som påverkar tidslinjen för stambytet men de stora är var fastigheten är belägen, tät byggd stad eller mindre ort, antalet lägenheter i fastigheten och därmed antalet rörmokare som ska jobba på projektet.

Stambyten förvandlar mer ofta än sällan hela fastigheten till en bullrig och stökig arbetsplats då dem kommer behöva slita upp väggar och golv, så förutom att det tar långtid att utföra stambytet så krävs ett tillfälligt boende på annan ort då lägenheterna blir obeboeliga.

Maskincentral i en skåpbil

Varför är det ett bättre alternativ med relining än ett traditionellt stambyte?

Visste du att den genomsnittliga livslängden för stammarna är cirka 30-60 år? Om ditt hem byggdes före 1960, är dina rör sannolikt närmare slutet av deras liv. Medan vissa människor väljer traditionellt stambyte, kan det vara ett mycket billigare och mindre invasivt alternativ att relina dina rör.

Ert avloppsrör ansvarar för att transportera allt rent vatten men även avloppsvattnet från er fastighet. Med tiden kan dock ert avloppsrör försämras, spricka eller på annat sätt skadas. När detta händer är det dags att relina om ditt avloppsrör.

Relining är en metod där ett nytt flexibelt rör installeras inuti ditt gamla, skadade avloppsrör med hjälp av tryckluft. Detta nya rör är tillverkat av ett material som är resistent mot korrosion och rotintrång, så det kommer att hålla längre än ditt gamla rör.

Dessutom är det mindre störande att relina ditt avloppsrör än att göra ett stambyte då man kan bo kvar i fastigheten under arbetes gång, och det kommer att spara pengar på lång sikt.

Hur går en relining till?

Steg 1:

Installatörerna rensar ur stammarna. Detta steg är viktigt eftersom dem måste ta bort skräp som kan täppa till ditt rör. När dem har rengjort ditt gamla rör, använder dem en högtrycksvattenstråle för att rengöra insidan av röret noggrant.

Steg 2:

Installera den nya linern. Det nya fodret kommer att föras in i ditt gamla avloppsrör genom en åtkomstpunkt som en rensning eller brunn. När fodret är på plats kommer det att blåsas upp med hjälp av lufttryck.

Steg 3:

Låter fodret härda. Härdningsprocessen tillåter hartset inuti fodret att härda och binda till väggarna på ditt gamla avloppsrör. Denna process tar vanligtvis mellan fyra och 24 timmar, beroende på vilken typ av harts som används.

Steg 4:

Testa de nya avloppsledningarna. När fodret har härdat är det dags att testa det! Dem slår på alla armaturer era lägenheter och låter dem gå i flera minuter. Om allt fungerar som det ska, då är allt klart! Om inte, då behöver dem reparera eller byta ut vissa delar av den nya linern.

Fördelarna med relining av avloppsrör istället för stambyte

Om föreningen har problem med stammarna, kanske du undrar om du ska reparera eller byta ut rören. I många fall är relining av avlopp ett bättre alternativ än stambyte. Här är några av fördelarna med relining:

1. Det är mindre störande.

Stambyten kräver tillgång till väggar och golv, vilket innebär mer störningar för de boende. Relining av rören kan göras med minimala störningar för boende eftersom det inte kräver åtkomst till väggar och golv.

2. Det är billigare.

Stambyte är dyrt, speciellt om skadorna är utbredda. Att relina om rören är ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom det inte kräver så mycket arbete eller material.

3. Det är miljövänligare.

Stambyten skapar avfall som måste gå någonstans, oavsett om det är på en soptipp eller återvinns. Relining skapar inget eller väldigt lite avfall, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ.

Som du kan se finns det många fördelar med relining jämfört med stambyten . Om din bostadsrättsförening står inför problem med stammarna, ha dessa fördelar i åtanke när du fattar ett beslut om hur ni ska gå vidare.

Vi på Spoltec står gärna till hjälp

Spoltec anställd

Hur man väljer rätt relining företag för sina behov

Se till att ni väljer rätt relining företag för jobbet. Här är några tips på hur ni gör just det.

1. Kontrollera deras erfarenhet.

När man letar efter ett bra relining företag, vill du se till att de har gott om erfarenhet. Detta är trots allt inte något som man vill anförtro till amatörer. Det sista du vill är att något ska gå fel under relining-processen och sluta med en ännu större röra på dina händer. Så se till att fråga varje företag om deras erfarenhet och välj sedan det med mest erfarenhet.

2. Se till att de är licensierade och försäkrade.

En annan viktig sak att leta efter i ett relining företag är om de är licensierade och försäkrade. Detta är viktigt eftersom det kan komma att skydda dig om något går fel under relining-processen.

Om något går fel och de inte är licensierade och försäkrade, kan ni hållas ansvariga och i slutändan behöva betala för eventuella skador ur egen ficka. Så se till att fråga varje företag om de är licensierade och försäkrade innan ni fattar ditt slutliga beslut.

3. Fråga/titta runt efter rekommendationer.

Om du fortfarande inte är säker på vilket relining företag att välja, då ett annat bra alternativ är att fråga runt efter rekommendationer från personer du känner och litar på som har använt relining tidigare.

Chansen är stor att någon du känner förmodligen har behövt få sin stammarna relinade någon gång och kan ge dig en bra rekommendation om vilket företag du ska använda. Se bara till att få mer än en rekommendation innan du fattar ditt slutliga beslut så att du kan jämföra olika företag sida vid sida.

När det är dags för byte av rören och stammarna, se till att följa dessa tips om hur du väljer rätt relining företag för jobbet. Med så många företag där ute som konkurrerar om din affär kan det vara svårt att avgöra vilket som är rätt för dig, men genom att följa dessa tips blir det förhoppningsvis ett lite lättare beslut att ta.

Sammanfattningsvis

Traditionellt stambyte är ett stort jobb, men det är viktigt att göra när rören är skadade eller föråldrade. Om er bostadsrättsförening står inför problem med stammarna, här är några saker att tänka på när ni bestämmer er för stambyte eller relining av dem.

Att relina stammarna har många fördelar, som att det är mindre störande och billigare än att byta ut dem. Relining är ett mer miljövänligt alternativ och kan vara lika effektivt som stambyte. Så innan du fattar ett beslut om byte av stammar, var noga med att väga alla för- och nackdelar med relining-alternativet.

Kontakta oss för Relining

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.