Stambyte: Hur ofta ska det göras i en bostadsrätt?

Stambyte: Hur ofta ska det göras i en bostadsrätt?

När det gäller det nödvändiga underhållet av en bostadsrätt förbises ofta bytet av stammarna.Många är inte säkra på hur ofta detta behöver göras eller vad som ens utgör ett "stambyte". Vad är ett stambyte? Hur ofta bör det göras för lägenhetsbyggnader och vilka är några av konsekvenserna som kan bli om denna uppgift ignoreras.

Snabb fakta

  • Om du vill ha ett smidigare alternativ finns relining tillgänglig. Relining är ett modernt alternativ till stambyte som inte tar lika lång tid att få dina gamla rör som nya, den här metoden håller i cirka 40 – 60 år.
  • Stambyte är en nödvändig och tråkig del för en fastighetsägare att ta itu med.
  • Det kan finnas flera faktorer som kan påverka tidslinjen för ett stambyte. Först och främst kommer antalet rörmokare som arbetar med projektet att påverka varaktigheten. Fler rörmokare är lika med mindre tid.
  • Även om varje fall är unikt, finns det några allmänna saker du kan förvänta dig under ett skaftbyte, inklusive buller och damm under hela reparationstiden samt begränsad tillgång till vatten under arbetstid.
Nedgrävt rör

Hur lång tid tar renoveringen av stammarna?

Stambyten är en nödvändig och jobbig del för en fastighetsägare att ta tag i. Det kan ta allt från sex till tio veckor per lägenhet, innan de boende kan flytta in i fastigheten igen.

Relining – Snabbare & lättare alternativ

Vill man välja ett smidigare alternativ så är ett sådant relining. Relining är ett modernt alternativ till stambytet som inte tar lika lång tid för att få sina gamla rör som nya, denna metod håller ungefär 40 – 60 år.

Hur lång tid tar det?

Man kan räkna med ca 2 dagar till en arbetsvecka per lägenhet och de boende kan bo kvar medans arbetet utförs.
Lägenhetsbyggnad

Vilka faktorer kan påverka tidslinjen för ett stambyte?

Det kan vara flera faktorer som kan påverka tidslinjen för stambytet. Först och främst, antalet rörmokare som arbetar med projektet att påverka varaktigheten. Fler rörmokare är lika med mindre tid.

Vad kan jag förvänta mig under ett stambyte?

Även om varje enskilt projekt är unikt, finns det några allmänna saker du kan förvänta dig under ett stambyte. Först och främst kan du förvänta dig en del buller och damm under hela projektets varaktighet när rörmokare arbetar med att reparera eller byta ut skadade rör.

Dessutom kan du ha begränsad tillgång till vatten och därmed behöva tillfälliga toaletter under projektet; Dina rörmokare gör dock allt för att minimera eventuella störningar i din vattenförsörjning.
Rör

Kan man bo kvar vid stambyte?

Det rekommenderas generellt inte att du vistas i lägenheten när man utför stambyte. Det buller och damm som skapas när stambytet pågår kan vara störande, och du kan ha begränsad tillgång till vatten under projektets gång.

Dessutom är det viktigt att notera att om hyresgäster bor i sin enhet kommer hyresgästen att vara ansvarig för eventuella skador som uppstår under projektets gång. Av dessa skäl är det i allmänhet bäst för de boende att göra andra arrangemang under ett stambyte.
Stora rör

Hur länge håller stammarna?

Generellt sätt kan man räkna med ca 40-60 år, sen är det dags för stambyte/relining i fastigheten.

Typer av stammar

Det finns två typer av stammar: gjutjärn och PVC. Gjutjärn är de mest hållbara men också de dyraste. PVC är billigare men inte lika hållbara. Båda typerna av stammar kommer dock att hålla längre om de underhålls på rätt sätt.

Vård och underhåll

För att förlänga livslängden på din stam, är det viktigt att regelbundet inspektera den för tecken på slitage och underhållsspola. Om du märker några sprickor eller brott är det bäst att reparera dem så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador såsom vattenskador.

Dessutom bör du undvika att använda starka kemikalier eller rengöringsmedel om du skulle få stopp i stammarna, eftersom dessa kan skada materialet. Ring istället en professionell firma som utför avloppsspolning.
Stambyte i brf

Slutsats

Det är viktigt för lägenhetsägare att vara medvetna om det nödvändiga underhållet som måste utföras för att hålla sin byggnad igång smidigt. En sådan uppgift som ofta förbises är stambyte, efter ca 40 år får man börja planera inför arbetet.

Även om detta kan verka som en skrämmande uppgift så finns det smidiga lösningar på problemet. Relining är ett modernt alternativ som vi på Spoltec är experter på.

Kontakta oss för Relining

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.