Relining vs stambyte: Vad ska man välja?

Relining vs stambyte: Vad ska man välja?

Om du har ett skadat rör kan du överväga ett traditionellt stambyte som ett sätt att reparera. Men det kan finnas ett bättre sätt - Relining!Men vilket som är bäst varierar från fall till fall. Även om Relining är ett modernt och effektivt alternativ så finns det vissa gånger då det krävs ett stambyte över relining.

Snabb fakta

  • Relining är billigare än att byta ut ett helt rör, som med ett spindelbyte.
  • Processen kan slutföras på en bråkdel av den tid det skulle ta att byta ut ett helt rör.
  • Eftersom relining inte kräver schaktning av din fastighet orsakar processen mycket mindre störningar än stambyte och du kan till exempel vara kvar i ditt hem under processen.
  • Relining av rör kräver inte att du schaktar ut din fastighet, det är ett mycket mer miljövänligt alternativ än stambyte
Rör i mark

Relining – billigt och snabbt

Relining är i korta drag en process där ett nytt rör sätts in i ett befintligt med hjälp av tryckluft. Detta nya rör är tillverkat av material som är resistenta mot sprickbildning, korrosion och rotintrång. Fodret är ordentligt fäst vid det befintliga röret, vilket skapar en sömlös förening med en livslängd på 40-50 år.

Relining kräver ingen schaktning, vilket gör att det kan utföras snabbt och med minimala störningar på din fastighet. Dessutom är det mycket billigare än stambyte som kräver grävning och utbyte som tar lång tid.

Vad betyder relining?

Det finns två sätt att fixa avlopp – att installera nya rör (kallas stambyte), eller reparera befintliga och lägga till ett inre plastskikt (kallat relining). Relining är ofta ett bra val om du har sprickor eller mindre skador i din avloppsledning, eftersom det är billigare och inte innebär att hela rör byts ut.

Skåpbil

När bör du överväga relining?

Det finns flera scenarier där relining kan vara ett bra alternativ för reparation. Dessa inkluderar:

– När skadan är lokaliserad och begränsad till en liten sektion av rören i fastigheten

– När skadan inte är för allvarlig och står (sprickor, små hål etc.)

– När stambyte innebär mycket störning eller blir svårt (på grund av landskapsarkitektur, hårdbearbetning, trädäck, etc.)

– När man vill slippa de höga kostnaderna för schaktning och utbyte.

Om du är osäker på huruvida relining är rätt för dina behov eller inte, tveka inte att kontakta oss på Spoltec idag!

Kontakta oss

Hur går relining av avloppsrör till?

Det första steget i reliningprocessen är att rengöra rören. Detta görs genom att spola de gamla ledningarna för att ta bort allt skräp från rören i fastigheten. Därefter sätts en kamera in så att skadan av stammarna kan bedömas.

När skadan har bedömts används en fodermaskin för att föra in det nya röret i det gamla. Fodermaskinen täcker insidan av det gamla röret med ett nytt förtillverkat rör, som härdas och skapar en ny, slät yta för vatten att rinna igenom. Slutligen testas det nya röret för att säkerställa att det fungerar korrekt..

Relining är en effektiv metod för reparation som kan spara tid och pengar, samt att du slipper riva golv och väggar.

Traditionellt stambyte

Nya rör och ledningar

Stambyte är när stammarna behöver bytas ut. Detta görs vanligtvis när de befintliga rören är skadade och helt enkelt inte kan repareras. I vissa fall görs även stambyte för att uppgradera det befintliga röret till ett bättre material. Till exempel att byta ut en gammal rördragning med blyrör mot en helt och hållet ny lösning med kopparrör istället.

Stambyte är jämfört med relining ett betydligt större jobb. Det är för att man måste komma åt rören i fastigheten vilket innebär rivning av tätskikt eller riva upp mark. Med andra ord blir platsen där man utför stambytet mer eller mindre en byggarbetsplats under arbetets gång.

Nedgrävd rör slinga

När behöver jag utföra stambyte?

Det finns flera situationer där det kan vara dags för ett stambyte. Om du märker något av följande problem är det förmodligen dags för att byta ut dina stammar, eller kanske utföra en relining. Det beror till stor del på hur omfattande problemen är.

– Du får problem med vattentrycket. Om du märker ett fall i vattentrycket kan det bero på en läcka i rören. Detta händer ofta när rören åldras och börjar korrodera.

– Om du hör konstiga ljud som kommer från dina rör, kan det bero på skador eller små läckor.

– Fläckar på tak eller väggar, dessa kan vara tecken på större problem med fastigheten, som en dold läcka.

– Mögeltillväxt som orsakas ofta av läckor eller kondens och måste åtgärdas så snart som möjligt.

– Frysning, om dina rör fryser ofta beror det förmodligen på dålig isolering. Att ersätta dem med rör av bättre kvalitet ska kunna hjälpa till att lösa detta problem.

Kontakta oss

Hur fungerar ett stambyte?

Det första steget är att ta bort det skadade röret, detta görs exempelvis med en grävmaskin. Grävmaskinen gräver runt ledningarna tills det är exponerat, sedan kan man börja att bryta upp dem så att det går att ta bort.

Därefter måste ett nytt rör installeras. För detta används ofta en rehabiliteringsmetod för dikesfri rörledning som kallas ”rörsprängning”.

När det nya röret har lagts hela vägen, avtäcks den ände som förseglades i det gamla röret och ansluts till det nya.

Slutligen rensas allt kvarvarande skräp som uppkom från att bryta upp det gamla röret och dras bort, och alla hål som borrats fylls i och packas ihop.

Rör i hög

Relining eller stambyte?

Ska man välja relining eller stambyte är en vanligt ställd fråga. Man brukar säga att relining är ett nytt alternativ till stambyte, och frågar man oss är det i de flesta fall en bättre metod att använda sig av om möjligt.

Fördelar med stambyte

Utöver det uppenbara att du får nya och fräscha rör som gör att allt flyter på bättre, så finns det några andra fördelar med stambyte över relining som kan vara värda att överväga.

Renovering

Utför du en totalrenovering av badrum eller kök, så har du redan utfört den jobbiga delen av stambyte. Så har man äldre rör kan man lika bra passa på att utföra ett stambyte i samband med renoveringen av exempelvis ett badrum. Man brukar säga att livslängd på dina stammar är upp mot 50 år vanligtvis.

Gör om, gör rätt

Ett stambyte tillåter dig göra om rördragningen. Du kan passa på att dra rören på ett sätt som passar konstruktionen i ditt badrum bättre idag eller rätta till eventuella feldragningar.

Alltid en möjlighet

Eftersom stambyte är ut med det gamla och in med det nya, så är det helt oberoende av hur de gamla rören ser ut eller dess skick. Dem ska ändå bort till skillnad från när man utför relining där en viss kravbild finns på de gamla rören.

Även om relining av rör är ett bra alternativ för vissa människor, är det inte alltid den bästa lösningen. I vissa fall är det helt enkelt en bättre investering att byta ut dina gamla stammar, i vissa fall.

Rostigt rör

Nackdelar stambyte

Störning av din egendom

Att byta ut dina rör är ett stort projekt som kräver att du gräver upp din trädgård, bryter igenom väggar och i allmänhet orsakar oreda. Om du har ett företag kan det här projektet störa din verksamhet och utförs det privat kan det innebära att du får bo på annat håll under en stor del av arbetet.

Ökad kostnad

Stambyte är också en mycket kostsam process. Du måste inte bara betala för material och arbete, utan du kan också behöva reparera eventuella skador på din egendom som uppstår till följd av arbetet.

Tidskrävande process

Att byta ut dina rör är en långsam process som kan ta veckor eller till och med månader att slutföra. Detta innebär att du kommer att behöva hantera störningarna (som nämns ovan) under en längre tid.

Stambyte kan tyckas vara det bästa alternativet till en början, men det är viktigt att överväga valet innan du fattar ett beslut. Relining av rör är ofta en bättre lösning eftersom det är mindre störande, mer kostnadseffektivt och snabbare, samtidigt som det har en lång livslängd.

Man med spoltec tröja

Fördelar med relining

Det finns flera fördelar med relining framför Stambyte. Nedan går vi genom några av de faktorer som talar för att skjuta stambytet framåt och satsa på relining istället.

Kostnad

Relining är billigare än att byta ut ett helt rör, som vid ett stambyte. Detta för att processen kan genomföras utan att gräva ut de gamla rören till ditt boende

Tid

Processen kan slutföras på en bråkdel av den tid det skulle ta att byta ut ett helt rör.

Praktiskt

Eftersom relining inte kräver utgrävning av din fastighet, orsakar processen mycket mindre störningar än stambyte och det går t.om att bo kvar i ditt boende under tiden.

Miljövänligt

Eftersom omfodring av rör inte kräver att du gräver ut din fastighet, är det ett mycket mer miljövänligt alternativ än stambyte som innebär en hel del avfall.

Som du kan se finns det många fördelar med att välja relining framför stambyte. Om du är i behov av rörreparation, se till att överväga detta alternativ!

Man blandar i hink

Nackdelar med relining

Även om relining är betydligt billigare och innebär ett mindre ingrepp. Så kan det fortfarande finnas vissa nackdelar med arbetet.

Begränsade tillämpningar

Egentligen den ende stora nackdelen med relining är att det inte alltid kan utföras i vissa situationer och på vissa rör. Det kan uteslutas om exempelvis skadan på stammarna är för stor.

Kan inte göra om rördragning

Relining gör det endast möjligt att fixa till befintliga stammar. Men är det fel på rördragningen sedan tidigare eller man önskar annan rördragning går detta endast att lösa vid ett stambyte.

Fördelarna är många och nackdelarna är få. Men det är bra att ha koll på både och så att man väljer rätt ingrepp vid rörreparationer.

Om du behöver hjälp med att avgöra om relining är rätt för din fastighet, kontakta oss idag!

Man vid skåpbil

Vilket ska man välja, stambyte eller relining?

Vad ska du välja när det kommer till relining eller stambyte? Det beror verkligen på din specifika situation. Om dina rör är i gott skick men har några sprickor bör relining vara det bättre alternativ. Om rören är kraftigt defekta så bör stambyte vara det bästa valet.

I de flesta fall är relining av avloppen en mer hållbar, effektiv och prisvärd metod för att reparera skadade rör. Fördelarna med relining över stambyte är många och bör därför nästan alltid väljas om möjligheten finns, om du frågar oss på Spoltec.

Kontakta oss idag för mer information om huruvida relining eller stambyte skulle vara den bästa lösningen för ditt hem eller företag.

Kontakta oss för Relining

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.