Allt att veta om stambyte

Allt att veta om stambyte

Om du funderar på stambyte i er fastighet, undrar du förmodligen vad som är inblandat i processen och vad det bästa sättet att gå tillväga är.I det här blogginlägget går vi igenom allt ni kan behövas veta om stambyte. Vi diskuterar fördelarna med att uträtta ett byte, samt beskriva de steg som krävs för att genomföra ett framgångsrikt stambyte. Så oavsett om du precis har börjat undersöka stambyten eller är redo att sätta igång med ditt eget projekt så är här något för dig.

Snabb fakta

 • Ett stambyte är ett stort projekt som innebär att man byter ut huvudledningen som för in vatten i ditt hem – kostnaden för detta varierar beroende på faktorer som storleken på din byggnad och typ/allvarlighet av skadan.
 • Du måste vidta vissa försiktighetsåtgärder innan arbetet påbörjas, inklusive att ordna alternativa boenden och meddela ditt försäkringsbolag, samt förbereda dig för driftstörningar under byggtiden.
 • Det vanligaste sättet att avgöra vem som betalar för ett stambyte är genom att kontrollera bostadsrättens stadgar – det kan finnas undantag från denna regel. Speciellt eftersom stambyten brukar planeras efter pris per lägenhet.
 • Att få flera offerter från olika entreprenörer är viktigt för att få ett rimligt pris för det arbete som behövs, och det är även viktigt att se till att de är korrekt licensierade och försäkrade.
 • Arbetet tar vanligtvis cirka åtta till tio veckor totalt
 • Stambyten kan hjälpa till att förbättra ditt hems vattentryck, minska risken för läckor och minska den totala kostnaden för din vattenräkning.
 • Stambyte kan kosta allt från 5 miljoner och uppåt, slutsumman beror på hur just ert projektet ser ut.

Vad är stambyten och varför skulle man vilja göra ett

Det finns några anledningar till varför du kan behöva överväga traditionellt stambyte. Om du nyligen har köpt ett äldre hem, är det möjligt att det nuvarande stammarna är föråldrat och kan behöva en uppgradering. Om du upplever lågt vattentryck eller ofta läcker, kan det bero på skicket på dina rör. Och slutligen, om dina energiräkningar har ökat stadigt, kan det bero på att dina gamla rör läcker varmvatten och kostar dig pengar.

Vad är ett stambyte?

Stambyten är en process för att röja ut de gamla, rostiga rören i ditt hem med nya. Detta är ett stort projekt som endast bör utföras av en professionell, men det är något som kan ha stor inverkan på ditt hems avloppssystem. Om ditt hem har gamla, läckande eller rostiga rör, kan ett stambyte hjälpa till att förbättra ditt hems vattentryck, minska risken för läckor och minska den totala kostnaden för din vattenräkning.

Stambyte eller relining?

Skillnaderna är stora på de olika metoderna och det speglar sig också i hur kostnader kan springa iväg vid ett dåligt planerat arbete.

Att genomföra ett stambyte har väldigt mycket högre kostnader än relining. Priset man kan få för relining av en fastighet är betydligt lägre än priset för traditionellt stambyte. Och när det är klart, då har ni ett snyggt och rent avloppssystem som håller längre – utan att behöva oroa dig för eventuella rivningar av badrummen i fastigheten eller att dem slår/gräver upp väggar och golv!

Relining är en metod Spoltec förespråkar varmt för er bostadsrättsförening.

Kontakta oss

Man blandar relining mix

Varför är stambytet ett så stort ingrepp?

Stambyten är ett stort ingrepp eftersom det kräver att du schaktar ut din fastighet för att ersätta huvudavloppsledningen från ditt hus till gatan. Denna typ av reparation är vanligtvis nödvändig när den gamla avloppsledningen är gjord av material som inte längre håller kvalitén som är nödvändig eller om avloppsledningen har rasat.

Grävprocessen kan vara störande och orsaka skador på ditt landskap. I vissa fall kan det till och med skada din grund eller strukturella stödbalkar. Det är därför det är viktigt att anlita en professionell som har erfarenhet av att utföra denna typ av reparation. En fackman vet hur man korrekt gräver ut din egendom och minimerar eventuella skador som uppstår.

I de flesta fall tar ett stambyte åtta och tio veckor att genomföra från början till slut. Under denna tid bör du se till att du har alternativa arrangemang för dina behov av vatten och avfallshantering. När den nya avloppsledningen har installerats måste du få den besiktigad av en certifierad rörmokare innan den kan användas.

Stegen som ingår i ett stambyte

Bestäm den nya platsen för huvudvattenledningen

Det första steget i ett stambyte är att bestämma den nya platsen för huvudvattenledningen. Det här kan tyckas vara en självklarhet, men det är faktiskt ett av de viktigaste stegen i processen. Det sista som får hända är att börja gräva bara för att inse att det inte är säkert var den nya vattenledningen ska gå.

Så innan ni gör något annat, be utföraren om en plan och få en tydlig förståelse för var de vill att den nya vattenledningen ska ligga.

Bestäm vägen för minsta motstånd

När ni vet vart den nya stammen ska gå är det dags att börja planera eran rutt. De ska då gräva ut ett dike från den gamla platsen för vattenlinjen till den nya, och dem väljer lättaste vägen för minsta motstånd.

Gräv ditt dike och installation av rör

Med er väg planerad är det dags att börja gräva. De gräver diket noggrant och ser till att inte skada några befintliga rör eller annan infrastruktur. När ert dike är grävt är det dags att installera ert nya rör. Se till att allt är korrekt installerat och säkert innan du fortsätter.

Testa för läckor och återfyllnad av dike

När ert nya rör är installerat är det dags för en provkörning. Slå på vattnet och kolla efter läckor. Allt som återstår nu är att återfylla ert dike och återställa eventuella skador dem kan ha orsakat under utgrävningen.

Fyller tillbaka material efter utgrävning

Hur man avgör om ditt hem behöver ett stambyte

Har du ett hus byggt före 1950? I så fall kan ditt hem ha rör i galvaniserat stål som ska bytas ut. Galvaniserade stålrör slits med tiden och kan orsaka stora skador på ditt hem.

Det finns flera tecken som indikerar att ni kan behöva stambyte, inklusive:

 • Ert vattentryck är lågt eller oregelbundet
 • Ert vatten har en udda smak eller lukt
 • Du ser tecken på vattenskador i ditt hem
 • Fastighetens inventarier är gamla och föråldrade
 • Du har ofta stopp i avloppen

Om du upplever något av dessa problem är det dags att ringa en professionell rörmokare för att bedöma situationen.

Hur ofta ska man renovera fastighetens stammar?

Husets ålder

Bor du i en äldre bostad är det viktigt att kontrollera stammarna oftare. Detta beror på att rören i äldre hem är mer benägna att bli korroderade eller igensatta. Bor du i en nyare bostad kan du förmodligen komma undan med stambyte vart 30-60 år och ännu längre om du gör en relining där emellan som i sig håller ungefär 50år.

Typ av rör

Vilken typ av rör du har i ditt hem spelar också roll för hur ofta du ska byta stammarna. Har du till exempel kopparrör så håller de längre än plaströr. Som sådan behöver du inte ändra dem så ofta. Å andra sidan, om du har plaströr, så håller dem ej lika länge och behöver därför bytas oftare.

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i ditt område kan också påverka hur ofta du bör utföra ett stambyte. Om vattenkvaliteten är dålig kan det leda till problem med dina rör, som korrosion . Som sådan är det viktigt att kontrollera vattenkvaliteten i ditt område och se till att det uppfyller alla säkerhetsstandarder. Om den inte uppfyller dessa krav kommer du att behöva stambyte oftare eller som tidigare nämnt, uträtta relining av rören.

Vilka är fördelarna med ett byte av stammar?

Stambyte innebär att man byter ut huvudavloppsröret i en fastighet. Denna typ av arbete utförs ofta när ett hem renoveras eller renoveras, men det kan även göras som en del av ett rutinmässigt underhållsschema. Det finns många fördelar med stambyte, och vi har listat några av dem nedan.

Förbättrad dränering

En av de främsta fördelarna med stambyten är att det kan förbättra dräneringen i ditt hem. Med tiden kan stammarna bli igensatta med alla typer av skräp, vilket kan leda till långsamma dränering och till och med backuper. Genom att byta ut röret kan du se till att vattnet rinner fritt genom dina avlopp och att eventuella stopp fångas upp innan de orsakar några större problem.

Minskat vattentryck

Ett annat vanligt problem som kan lösas genom att byta stammarna är reducerat vattentryck. Om du har märkt att vattentrycket i ditt hem gradvis har sjunkit kan det bero på en blockering i huvudavloppsröret. Byte av röret kommer att återställa vattentrycket till rätt nivå, vilket gör det mycket lättare att duscha, diska och tvätta.

Underhållsspolning är också ett passande alternativ.

Ökad energieffektivitet

Du kanske inte inser det, men om ditt hem har föråldrade eller ineffektiva akan det tära på din energibudget. gamla rör är ofta dragiga och dåligt isolerade, vilket gör att de kan läcka uppvärmd eller kyld luft från ditt hem. Genom att uppgradera till nyare, mer energieffektiva rör kan du hjälpa till att minska dina energikostnader och åstadkomma ett mer bekvämt hem året runt.

BRFer i stad

Hur mycket kostar ett traditionellt stambyte

Stambyte är ett stort projekt. Huvudledningen kallas även stamledningen, och de är det största röret i ditt avloppssystem. Kostnaden för ett stambyte varierar beroende på storleken på ditt hem, vilken typ av rör som används och skadans omfattning.

Hur går ett stambyte till från början till slut?

Det första ni behöver för att bestämma omfattningen av projektet är att kontakta ett par olika firmor som utför stambyte. Detta hjälper dig att få en exakt uppskattning av kostnaden.

Ta reda på följande:

– Det aktuella tillståndet för er stamlinje

– Den typ av material som stammarna är gjord av

– Storleken på fastigheten eller bostadsrättsförening

– Skadans svårighetsgrad eller rörets ålder

– Vad kostnaden per lägenhet kan bli

Om du bor i en litet bostadsrättsförening och era stammar är gjorda av PVC så blir troligtvis kostnaden i underkanten. Om det är stor fastighet och er stam är gjord av gjutjärn, blir kostnaden i den högre delen. Den viktigaste faktorn för att fastställa kostnaden är hur allvarlig skadan är eller kan bli.

Om era stammar är sprucken, trasig eller läcker så kan det behövas ett helt traditionellt stambyte, partiellt stambyte eller relining. Vilken typ av reparation som behövs kan också komma att påverka kostnaden. En komplett ersättning blir dyrare än ett enkelt relining jobb.

Kontakta oss

Kan man bo kvar i lägenheten under stambytet?

Det korta svaret är nej och här är en liten lista på saker som sker under arbetsprocessen.

  • Ta reda på när arbetet sker. Det här kan tyckas vara en självklarhet, men det är viktigt att ha ett fast grepp om tidslinjen så att du kan boka alternativa boendearrangemang, om det behövs. Det sista du vill är att bli överraskad av att byggpersonalen oväntat dyker upp vid din dörr.
  • Packa upp alla värdesaker eller föremål som kan skadas av vatten eller byggrester. Detta inkluderar saker som elektronik, fotografier och arvegods. Du vill inte ta några chanser med dessa föremål, så det är bäst att vara försiktig och packa ihop dem i förväg.
  • Gör arrangemang för dina husdjur. Om du har husdjur måste du göra alternativa arrangemang för dem under stambytet. Givetvis förespråkar vi att man tar med sig sina husdjur till det provisoriska boendet om möjligheten finns.
  • Meddela ditt försäkringsbolag om arbetet som kommer att pågå. Vissa försäkringar täcker skador som uppstår till följd av byggnation, så det är värt att kolla upp om du är täckt. Om inte, kanske du vill köpa en kortsiktig hyresförsäkring för att täcka eventuella skador.
  • Förbered dig på damm och buller. Stambyten kan vara rörigt och störande, så det är viktigt att förbereda sig på damm och buller. Stäng av alla rum som du eller arbetarna inte behöver komma åt.
  • Sätt ihop en vid nödfallspärmen. Detta bör inkludera kontaktuppgifter till din hyresvärd och grannar, samt kontaktuppgifter till lokala elbolag, rörmokare, elektriker, etc. Förvara denna pärm på ett lättillgängligt ställe ifall du behöver referera till det under byggprocessen.
  • Gör kopior av viktiga dokument. Var noga med att göra kopior av alla viktiga dokument som du inte vill förlora under byggprocessen, inklusive saker som födelsebevis, socialförsäkringskort, pass etc. Förvara dessa dokument på en säker plats tills bygget är klart.

 

Nedgrävt rör

Vem betalar för stambytet av en bostadsrätt?

Det vanligaste sättet att avgöra vem som betalar för ett stambyte är att kontrollera bostadsrättens stadgar. I många fall kommer det i stadgarna att stå att bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållet av avloppet i byggnadens gemensamma utrymmen.

Om din enhet är i behov av ett stambyte är det troligt att kostnaden kommer att falla på bostadsrättsföreningens axlar.

Det finns dock några undantag från denna regel. Om din enhet till exempel är i stort behov av ett stambyte och föreningen inte vill eller kan betala för det, kan du kanske få styrelsens godkännande att få arbetet utfört på egen bekostnad.

Att få jobbet gjort

Om du befinner dig i behov av ett bagagerumsbyte och är ansvarig för att betala för det, finns det några saker du bör tänka på. Se först till att få flera offerter från olika entreprenörer. Detta kommer att säkerställa att du får ett rimligt pris för det arbete som behöver utföras. För det andra, se till att alla entreprenörer du anlitar är korrekt licensierade och försäkrade.

Detta skyddar dig om något går fel under projektets gång. Slutligen, se till att få alla offerter och uppskattningar skriftligen innan något arbete påbörjas. Detta kommer att hjälpa till att undvika missförstånd på vägen.

Vad kan du förvänta dig i samband av stambytet

Fas ett: Förberedande bedömning

Innan något arbete kan påbörjas måste ett team utvärdera ditt nuvarande avloppssystem och ta fram en plan för stambytet. Den här fasen inkluderar också att skaffa de nödvändiga tillstånden från din stad eller stad. När allt är i sin ordning kommer dem att kunna sätta igång med projektet.

Fas två: Grävning och installation av nya ledningar

Det första steget för att faktiskt byta ut de gamla ledningarna är att gräva runt dem så att de kan tas bort. Därefter kommer nya vatten- och avloppsledningar att installeras i deras ställe. När de nya linjerna är på plats testar arbetarna dem för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Fas tre: Återfyllning och återställning av plats

När de nya ledningarna har testats och är igång, återfyller utgrävningsplatsen och återställer din fastighet till ursprungligt skick. I de flesta fall tar hela processen – från början till slut – cirka åtta till tio veckor att slutföra.

Bort schaktning av jord

Måste kök rivas vid byte av stammarna?

Det finns vissa situationer där det är ganska tydligt att ditt kök kan rivas ut för att byta ut stammen. Om du har att göra med något av följande problem är det troligt att en fullständig renovering är nödvändig:

Vattenskador: Ett av de vanligaste tecknen på att stammarna behöver bytas ut är vattenskador. Om du ser mögel, skeva golv eller skåp, skalar färg eller tapeter, eller vattenfläckar på väggar och golv, finns det en god chans att dina stammar läcker och orsakar vattenskador.

Omfattande korrosion eller rost: Om dina rör börjar korrodera eller rosta är det dags för en uppdatering. Detta är inte bara fult, utan det kan också leda till allvarliga vattenskador och läckor på vägen. Omfattande korrosion ses vanligtvis bara i äldre bostäder med föråldrade metallrör.

Läckor: Läckor är ett annat vanligt tecken på att du kan behöva nya rör. Även små läckor kan orsaka stora skador, så det är viktigt att åtgärda dem så snart som möjligt innan de orsakar ytterligare skada.

Om du har något av dessa problem, är chansen stor att du måste riva åtminstone en del av ditt kök för att komma åt ledningarna och göra nödvändiga reparationer eller byten. Men det finns också några mindre allvarliga problem som kanske inte kräver ett så omfattande renoveringsprojekt. Där relining är ett smidigare alternativ för att ändå få rören som nya.

Mindre allvarliga problem som kanske bara kräver en snabb åtgärd

I vissa fall kanske du kan undvika rivning helt och hållet genom att göra några snabba reparationer eller relining istället för att byta ut hela ditt avloppssystem. Dessa mindre allvarliga problem inkluderar:

En enda läckande kran: En enda läckande kran kanske inte verkar vara en stor grej, men om den lämnas obehandlad kan den faktiskt orsaka betydande vattenskador över tid – för att inte tala om slöseri med liter vatten varje månad.

Den goda nyheten är att det vanligtvis är ganska enkelt att fixa en läckande kran och inte kräver någon rivning alls. Att bara dra åt några skruvar eller byta ut en utsliten bricka/packning borde göra susen i de flesta fall.

Långsamma avlopp: Om det tar en evighet att rinna av handfatet i badrummet eller om ditt duschavlopp börjar rinna av under användning, kan det vara problem med ditt avloppssystem.

Detta orsakas vanligtvis av håruppbyggnad eller fettansamling över tid och kan vanligtvis åtgärdas med ett snabbt underhållsspolning från en professionell rörmokare. Läs mer här om hur det kan bli stopp i avloppen.

Kontakta oss

Lågt vattentryck: Om du slår på duschen bara för att upptäcka att vattentrycket har minskat avsevärt sedan gårdagens dusch, kan det vara problem med dina ledningar – men det betyder inte nödvändigtvis att du behöver en komplett stambyte.

I många fall kan lågt vattentryck helt enkelt bero på att mineralavlagringar byggs upp i dina rör. Detta problem kan ofta lösas med avkalkningslösningar eller speciella filter – ingen rivning krävs!

Naturligtvis är alla situationer olika och det finns alltid undantag från regeln – så om du någonsin är osäker på om du borde riva ditt kök (eller någon annan del av ditt hem), är det alltid bäst att rådgöra med en professionell först innan du fortsätter med några större renoveringsprojekt!

Anställda i arbete

Har bostadsrättsföreningen skyldighet att restaurera mitt badrum som det var efter ett stambyte?

Styrande dokument

Det första du ska titta på när du försöker avgöra om bostadsrättsföreningen har en skyldighet att renovera ditt badrum eller inte är språket i dina styrdokument. Om de styrande dokumenten är tysta om frågan, måste du se till statlig lag. Men om de styrande dokumenten tar upp VVS-ändringar, kommer det troligen att vara avgörande.

Stats lag

Om dina styrande dokument är tysta om frågan om huruvida bostadsrättsföreningen har en skyldighet att restaurera ditt badrum eller inte, måste du se till statlig lag. Varje stat har sina egna lagar som reglerar föreningen. Dessa lagar kan eller kanske inte kräver att kooperativet återställer ditt badrum efter ett byte av stammen.

Du kommer att behöva konsultera en advokat som är bekant med bostadsföreningen i din kommun för att avgöra vad lagen kräver.

Hur du tar hand om ditt nya avloppssystem efter ett utfört stambyte

Läs bruksanvisningen: Det här kan tyckas vara en enkel sak, men du skulle bli förvånad över hur många som faktiskt inte läser bruksanvisningen som följer med deras nya köp. Ägarhandboken kommer att ha specifika instruktioner om hur man tar hand om just din modell av VVS-system, så det är viktigt att du konsulterar den innan du vidtar några åtgärder.

Spola av systemet regelbundet: Med tiden kan avlagringar byggas upp i dina rör och fixturer, vilket orsakar minskat vattentryck och flöde. För att förhindra att detta händer, spola ditt system regelbundet enligt tillverkarens instruktioner. Detta kommer att rensa ut alla avlagringar som har samlats och hålla ditt vatten flytande fritt.

Se upp vad du lägger ner i avloppet: Behandla dina avlopp väl och de kommer att behandla dig väl! Tänk på vad du lägger ner i avloppet, eftersom vissa saker kan täppa till rören eller skada fixturerna. Undvik till exempel att lägga fett, olja eller kaffesump i avloppet, eftersom dessa kan stelna och orsaka stopp.

Häll aldrig kemikalier i avloppet, eftersom dessa kan skada rören eller fixturer. Om du inte är säker på om något är säkert att lägga ner i avloppet, var försiktig och kasta det i papperskorgen istället.

Inspektera regelbundet efter läckor: Läckor kan slösa vatten och orsaka kostsamma skador på ditt hem, så det är viktigt att inspektera dem regelbundet och reparera dem snabbt om de upptäcks. Kontrollera under alla handfat och runt alla toalettbottnar för tecken på vattenskador eller mögeltillväxt, vilket kan tyda på en läcka.

Håll också utkik efter eventuella droppar eller pölar som kan bildas när du använder VVS-armaturer. Om du ser några läckor, stäng omedelbart av vattnet och ring en rörmokare för att reparera.

rörinspektion

Avslutningsvis

Om du fortfarande är osäker på om ett stambyte eller partiellt stambyte är rätt för ditt hem, hoppas vi att den här artikeln har hjälpt till att ge lite klarhet. Fördelarna med ett stambyte kan vara betydande och kan uppväga eventuella problem du kan ha men fördelarna med relining är klart fler och större än de för stambyte! Här står vi på Spoltec gärna till hjälp.

Åtminstone hoppas vi att det här inlägget har beväpnat dig med tillräckligt med information för att fatta ett välgrundat beslut om du bestämmer dig för att gå vidare med den här typen av projekt. Har du frågor om processen? Vårt team är här för att hjälpa till. Ring oss idag!

Kontakta oss

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.