Hur vet man om vattnet är dåligt?

Hur vet man om vattnet är dåligt?

Om du är husägare med egen brunn vet du att det är viktigt att hålla kvaliten i gott skick.Men hur vet man om vattnet är dåligt? Tecken som indikerar att dricksvattnet kanske inte är i nivå. Vi kommer även ge tips om hur du åtgärdar problemet.

Vad du ska göra om du misstänker att ditt vatten är dåligt

Det har en ovanlig lukt eller smak.

Om det luktar illa eller smakar konstigt, är det en stark indikation på att något är fel. Beroende på källan till föroreningen kan illaluktande vatten utgöra en allvarlig hälsorisk. Om du märker en ovanlig lukt eller smak, sluta omedelbart att använda det och ring en firma för att få det testat.

Livsmedelsverket rekommenderar att göra provtagning minst vart tredje år av dricksvattnet för en egen brunn.

Missfärgat vatten från egen brunn

Att det är grumligt eller missfärgat är ytterligare ett tecken på att något kan vara fel. Sediment kan orsaka fläckar och missfärgning, och det kan även täppa till rör och skada apparater. Om du märker att det är missfärgat, använd det inte förrän du har fått det professionellt testat och behandlat, om det behövs.

Du eller någon i din familj blir sjuk

Om du eller någon i din familj börjar uppleva symtom som diarré, kräkningar eller utslag efter att ha använt vattnet, är det ett tecken på att något är fel. Förorenat vatten kan orsaka allvarlig sjukdom, så om du misstänker att ditt vatten kan vara förorenat, kontakta omedelbart en professionell firma som får åka och hämta vattenprov för analys.

Kontakta oss

Hur du testar ditt vatten för föroreningar

Vilka föroreningar ska jag testa för?

Det första steget i att testa ditt vatten för föroreningar är att bestämma vilka föroreningar du ska testa för. Vilken typ av verksamhet du har kommer att spela en roll i detta beslut. Till exempel, om du äger en restaurang, då vill du göra mikrobiologisk analys för att ta reda på odlingsbara mikroorganismer som potentiellt kan orsaka matförgiftning.

Om du äger ett tillverkningsföretag, kanske du vill utföra vattenprov för metaller och andra industriella ämnen. När du vet vilka föroreningar du behöver testa för kan du gå vidare till nästa steg.

Samlar vatten för test

Hur gör jag vattenprover på vattnet??

Det finns flera sätt att göra provtagning på ditt vatten för föroreningar. Den vanligaste metoden är att skicka ett prov till ett externt laboratorium för analys. Detta är vanligtvis den mest exakta metoden, men det kan samtidigt vara den dyraste.

De vanligaste typerna av vattenföroreningar

Bakterier och virus

Bakterier (koliforma bakterier etc) och virus är några av de vanligaste vattenföroreningarna. De kan orsaka gastrointestinala sjukdomar, som ofta kännetecknas av symtom som diarré, kräkningar och kramper. I vissa fall kan bakteriell kontaminering också leda till allvarligare sjukdomar som dysenteri, kolera och tyfoidfeber.

Det bästa sättet att skydda dig mot bakterier och virus är att se till att du använder rent vatten för att dricka, laga mat och tvätta. Du bör också rengöra och desinficera alla ytor.

Kemikalier

Kemikalier kan komma in i din vattenförsörjning genom industriavfall eller avrinning från jordbruksfält. Vanliga kemiska föroreningar inkluderar kvicksilver, bly, arsenik, asbest, klor och bekämpningsmedel. Kemikalier kan orsaka ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive fosterskador, cancer, gastrointestinala sjukdomar och neurologiska störningar.

För att skydda dig mot kemisk kontaminering, testa ditt vatten regelbundet och installera ett vattenfiltreringssystem i ditt hem om det behövs.

Vad du ska göra om du upptäcker att ditt vatten är förorenat

Steg 1: Sluta använda vattnet omedelbart

Om du upptäcker att ditt vatten är förorenat är det första du behöver göra att sluta använda det omedelbart. Detta inkluderar att stoppa all konsumtion, samt att stoppa all användning för rengöring eller matlagningsändamål. Om möjligt bör du också stänga av alla apparater som använder vattnet, som diskmaskin eller tvättmaskin.

Steg 2: Hitta en alternativ vattenkälla

När du har slutat använda det förorenade vattnet måste du hitta en alternativ vattenkälla för dig själv och dina anställda. Det kan innebära att man köper vatten på flaska eller tar in kannor med rent vatten från en annan plats. Om du har ett filtreringssystem installerat på ditt företag skulle det vara ett bra tillfälle att börja använda det nu.

Steg 3: Kontakta lämpliga myndigheter

Nästa steg är att kontakta lämpliga myndigheter så att de kan undersöka kontamineringen och avgöra vad som behöver göras. Beroende på omfattningen av föroreningen kan detta innebära att du kontaktar den lokala hälsoavdelningen, den statliga miljömyndigheten.

Det är viktigt att informera dessa myndigheter om situationen så att de kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda hälsan. Påbörja rutin med att följa livsmedelsverkets rekommendationer på att göra provtagning vart tredje år.

A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.