Kvicksilversanering: Vad är det?

Kvicksilversanering: Vad är det?

Kvicksilversanering är processen för att rensa upp kvicksilverförorenade ytor och områden. Det kan handla om att ta bort kvicksilver från miljön eller behandla det för att göra det mindre skadligt. Kvicksilver är en giftig metall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den andas in eller sväljs. Det kan också vara skadligt om det kommer på huden.

Hur sanerar du kvicksilver?

Det finns flera sätt att rensa upp kvicksilverföroreningar. Ett sätt är att ta bort kvicksilvret från miljön. Detta kan göras genom att ösa upp den med en spade eller använda en dammsugare för att suga upp den.

Ett annat sätt att rensa upp kvicksilver är att behandla det för att göra det mindre skadligt. Detta kan göras genom att använda en kemikalie som kallas natriumtiosulfat för att ändra kvicksilvret till svaveldioxid och vatten. Denna process kallas kemisk reduktion.

Vilka är fördelarna med kvicksilversanering?

Kvicksilversanering kan hjälpa till att skydda människors hälsa genom att minska deras exponering för kvicksilver. Det kan också bidra till att skydda miljön genom att förhindra kvicksilverkontamination.

Vilka är utmaningarna med kvicksilversanering?

En utmaning är att det kan vara svårt att få bort allt kvicksilver från miljön. En annan utmaning är att saneringen kan bli dyrt.

Vem hämtar amalgamet för farligt avfall från klinikerna och hur ofta?

Amalgam för farligt avfall samlas in av kliniker regelbundet. Det samlas vanligtvis in med några månaders mellanrum, även om frekvensen kan variera beroende på klinik. Amalgameet förs sedan till en lokal återvinningscentral, där det bearbetas och återvinns.

Läs mer här

Kvicksilversanering

Lär er mer

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.