Hur vet jag att jag ska spola avloppet?

Hur vet jag att jag ska spola avloppet?

Om du är villaägare är det viktigt att veta när och hur du ska utföra underhållsspolningar av dina ledningar.En spolning kan hjälpa till att hålla ditt system igång smidigt och förhindra allvarliga problem på vägen.

Hur ofta ska jag spola mitt system?

Det finns några anledningar till varför du behöver underhållsspola avloppen regelbundet:

Så här tar du bort uppbyggt sediment och skräp:

Med tiden kan sediment och skräp byggas upp i ditt avloppssystem. Detta kan orsaka stopp och blockeringar, vilket kan leda till stopp i avloppet och andra problem. Med avloppsspolning tar du bort detta uppbyggda sediment och skräp och hjälper ditt system att fungera smidigt.

För att förhindra tilltäppningar och blockeringar:

Som vi nyss nämnde är en av fördelarna med avloppsspolning att det hjälper till att förhindra stopp i avloppet. Detta beror på att en avloppsspolning spolar rent alla sediment och skräp som potentiellt kan orsaka problem längre fram.

För att få saker att fungera smidigt:

Genom att se till att avloppet är fritt från avlagringar och skräp hjälper du till att hålla saker igång smidigt. Dessutom kommer regelbunden spolning att förlänga livslängden på ditt avloppen totalt sett.

Hur ofta ska du spola ditt avloppssystem?

De flesta experter rekommenderar att du spolar ditt avloppssystem vart tredje till femte år. Detta kan dock variera beroende på storleken på ditt hem, om du är villaägare eller bor i bostadsrätt, antalet personer som bor i ditt hem och det övergripande skicket på avloppen.

Om du har några funderingar över hur ofta avloppen ska spolas är det alltid bäst att rådgöra med en professionell.

Kontakta oss

 

Hur vet jag om det är dags för en underhållsspolning?

Om dina avlopp är långsamma.

Ett av de första tecknen på att du kan behöva spola ditt avlopp är om dina avlopp är långsamma. Detta orsakas vanligtvis av en ansamling av fett, hår och annat smuts & skräp i rören. Om du märker att dina avlopp börjar rinna långsammare än vanligt är det en bra idé att boka spolning av ditt avloppen.

Om det kommer en obehaglig lukt från dina avlopp.

Ett annat tecken på att du kan behöva spola ditt avlopp är om det kommer en obehaglig lukt från dina avlopp. Detta orsakas vanligtvis av en ansamling av avloppsvatten i rören. Om du märker att det luktar obehagligt från dina avlopp är det en bra idé att boka spolning av dem.

Underhållsspolning

Vilka är stegen för att utföra en underhållsspolning

1. Det första steget är att kontakta ditt lokala spolnings företag för att boka en tid för spolningen.

2. När spolningen är planerad kommer en tekniker till ditt hem och för in en slang i din avloppet.

3. Slangen kommer att anslutas till en lastbil som pumpar vatten till din avloppsledning med högt tryck.

4. Dem kommer vatten med ett munstyck riktat bakåt med ett högtryck för att spola ut all ansamling och smuts som kan finnas i din avloppsledning.

5. När spolningen är klar kommer teknikern att ta bort slangen från avloppet och du kommer att kunna använda din avloppsledning som vanligt.

Vad bör man göra efter att ha fått avloppssystemet tömt

Inspektera alla synliga rör för läckor

Efter att du har fått spolat ditt avloppssystem är det första du bör göra att inspektera alla synliga rörledningar för läckor. Om du ser något vatten som läcker från rören måste du reparera läckan eller kontakta teknikern innan du fortsätter.

Lyssna efter ovanliga ljud

När du har inspekterat era rör för läckor bör du lyssna efter eventuella ovanliga ljud som kommer från systemet. Om du hör något gurglande vatten eller bubblande ljud kan det tyda på att det fortfarande finns en blockering någonstans i systemet.

Hur mycket kostar det att lösa ett stopp i avloppet?

Kostnaden för en avloppsspolning beror på några faktorer, inklusive hur allvarlig blockeringen är och vilken typ av avlopp som påverkas. Till exempel kommer ett enkelt stopp i ett handfat i badrummet vanligtvis att kosta mindre att rensa än ett allvarligt stopp i en huvudavloppsledning.

Naturligtvis finns det några DIY-lösningar som du kan prova om du känner dig modig. Men i allmänhet rekommenderar vi inte detta eftersom de flesta stopp bäst lämnas till proffsen. Att försöka åtgärda problemet själv kan dessutom kosta dig mer i längden om du skadar avloppen i processen.

Om du har att göra med ett igensatt avlopp är det bästa du kan göra att ringa en professionell rörmokare. Avloppsspolning har vanligtvis ett rimligt pris, och det är säkert billigare än att behöva reparera skadade rör. Räkna med att betala mellan 1000 och 3000kr för de flesta jobb.

Ring annars vår JOUR, den är öppen 24/7, 365 dagar om året!

Ring Spoltec

Kontakta oss
A man pulling a hose

Undvik obehagliga överraskningar

Teckna ett serviceavtal idag

Ett serviceavtal är till för dig som vill kunna planera dina avloppskostnader. Avtalet är helt anpassat efter förutsättningarna i ditt avloppssystem och baseras på en fast månadskostnad under avtalstiden.

Läs mer om serviceavtal

Har ni ett pågående avloppsproblem eller vill ni börja arbeta förebyggande?

Vi hjälper er! Kontakta Spoltec idag.